Naše články

S expertami porozumiete pojmom v podnikaní aj v účtovníctve
Novinka
Zamestnávanie študentov – trvalý pracovný pomer alebo dohoda
Premýšľate o tom, ktorý spôsob zamestnania študenta je pre Vás výhodnejší? V tomto blogu sa a to pozrieme z viacerých uhľov pohľadu.
Rady a tipy
Sociálne a zdravotné poistenie na začiatku podnikania
Zakladáte si živnosť a premýšľate o tom, čo k tomu potrebujete? V tomto článku si povieme o dvoch aspektoch – konkrétne o sociálnom a zdravotnom poistení.
Ekonomika
Zdaňovanie kryptomien
Kryptomeny sú určitá forma platidla, ktorá nahrádza finančné prostriedky a zároveň pri ich držbe môže dôjsť aj k ich zhodnoteniu. Kryptomena je považovaná za finančný majetok, ktorý má podnikateľ alebo fyzická osoba v držbe. 
Rady a tipy
Dovoz zásielok cez e-shop a DPH od 1.7.2021
Mnohí z nás nepochybne majú skúsenosť s objednávaním lacného tovaru z Číny či Ameriky cez e-shopy. Dovoz takéhoto tovaru sa vyplatil, nakoľko cena na Slovenskom trhu bola niekoľko násobne vyššia.Od 1.7.2021 sa však Novelou zákona o DPH cena za zásielky tovaru z 3-tích krajín zvýši.
Rady a tipy
Ako postupovať pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaného občana
Zamestnávatelia a to alebo spoločnosti alebo živnostníci často uvažujú nad tým zamestnať osoby, pri ktorých by dosiahli určitú formu optimalizácie nákladov na ich zamestnávanie. V tomto príspevku by sme vám chceli predstaviť jednu z možností ako pomôcť nájsť prácu osobe dlhodobo evidovanej na úrade práce a zároveň splniť si svoje optimalizačné očakávania.
Rady a tipy
Dávka „ tehotenské“
Od 1. apríla 2021 začala Sociálna poisťovňa budúcim mamičkám poskytovať novú dávku tehotenské.
Rady a tipy
Time management
Čo to je časový manažment alebo teda po anglicky time management? Toto slovné spojenie už používame všetci viac-menej automaticky. Vyjadrenia typu :“Mám zlý time management, musím s tým niečo urobiť,“ alebo „Máš veľmi slabý time management. Nie si vôbec efektívny alebo efektívna“. Keď si to rozoberieme zistíme, že organizovanie času v živote človeka je vlastne napojené na viaceré fakty.
Start-up
Start up
Máte rozbiehajuci sa biznis a založili ste si spoločnosť, cez ktorú budete podnikať? Čo všetko je potrebné pri začatí podnikania dodržať z účtovného a daňového hľadiska? Na túto otázku si odpovieme v nasledujúcom článku.
Rady a tipy
Často kladené otázky ku daňovému priznaniu
AK sa potrebujete dozvedieť ako celý proces spracovania daňového priznania prebieha, neváhajte a prečítajte si nasledujúci blog.
Firmy
Likvidácia firiem
Zaujíma Vás ako postupovať pri likvidácii z účtovného a daňového hľadiska ? Potrebujete zistiť aké právne kroky treba absolvovať pri likvidácii spoločnosti ? Neváhajte a prečítajte si náš článok.
Ekonomika
Finančné príspevky na stravovanie od 01.03.2021
Novelou Zákonníka práce, ktorá nadobúda účinnosť od 01.03.2021 sa upravili podmienky uplatňovania finančných príspevkov na stravovanie.
Ekonomika
E-faktúra
Od začiatku roka sa v médiách objavujú informácie o zavedení povinnej elektronickej faktúre. O čo vlastne ide? Hlavným cieľom zavedenia povinnej e-Faktúry je aby podnikatelia zasielali finančnej správe pred vyhotovením finálnej verzie faktúry vybrané fakturačné údaje.
Živnosť
SZČO
Samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len „SZČO“) je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a dosahuje príjmy z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti. Príjmami z podnikania sa rozumejú príjmy zo živnosti, príjmy poistných agentov, lekárov, veterinárov, notárov, audítorov, daňových poradcov a právnikov.
Ekonomika
Oslobodenie finančných príspevkov
Pretrvávajúca situácia na Slovensku, ktorá je tu už od marca 2020 mnohých podnikateľov a zamestnávateľov zasiahla znížením príjmu alebo úplným pozastavením príjmov. Úrady práce začali na základe žiadostí od podnikateľov a zamestnávateľov vyplácať finančné príspevky v rámci projektu Prvá Pomoc.
Rady a tipy
Ako si vybrať účtovníka ?
Je veľmi málo podnikateľov, ktorí sa rozhodli spracovávať si účtovníctvo vo vlastnej réžii. Každý podnikateľ skôr či neskôr zistí, že potrebuje mať svojho účtovníka. Za každým povolaním účtovníka stojí človek, ktorý má rozdielne skúsenosti, odlišnú efektivitu a prístup k práci.
Ekonomika
Brexit a DPH
Od 01.01. 2021 sa Spojené kráľovstvo už nepovažuje za členský štát EÚ ale pri obchodovaní s týmto štátom sa naň pozeráme ako na tretí štát. V dôsledku Brexitu dochádza i k zmene uplatňovania DPH pri dodávkach tovarov a služieb medzi Spojeným kráľovstvom a Slovenskom
Ekonomika
Mzdy v roku 2021
Zamestnancom patrí podľa náročnosti práce nielen minimálna mzda , ale hodnota minimálneho mzdového nároku . Od roku 2021 nárast minimálnych mzdových nárokov bude naviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy.
Ekonomika
Sociálne a zdravotné poistenie v mzdách
Sociálne poistenie stále ponechalo v legislatíve inštitút maximálneho mesačného vymeriavacieho základu pre výpočet poistných odvodov
Firmy
Výročná správa
Výročná správa je dokument, ktorý zostavujú spravidla veľké spoločnosti po ukončení účtovného roka a v ktorom prezentujú nielen výsledky z účtovníctva ale aj zhodnotenie udalostí nepeňažného charakteru, ktoré sú pre danú spoločnosť podstatné.
Rady a tipy
Druhy daňového priznania
Riadne daňové priznanie je prvé daňové priznanie, ktoré podáte na finančnú správu do lehoty na podanie daňového priznania.. Ak zistíte, že ste v daňovom priznaní spravili chybu alebo nastali skutočnosti, ktoré zmenia výšku dane a neuplynula lehota na podanie daňového priznania, vtedy máte možno podať opravné daňové priznanie.
Rady a tipy
Zdanenie príjmov zo zahraničia
Príjmy zo zahraničia zdaňujú na Slovensku iba občania, ktorí sú daňovými rezidentami Slovenskej republiky. Daňovým rezidentom je taká osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu zdržiava viac ako 183 dní v príslušnom kalendárnom roku. 
Ekonomika
Pokuty a penále z omeškania
Výkon podnikateľskej činnosti prináša aj množstvo rizík. Jedným z nich je aj hrozba vyrubenia pokút a úrokov z omeškania daňovým úradom. Zákony platné na Slovensku udávajú podnikateľom veľa povinností, ktorých dodržiavanie overujú kontrolóri z daňového úradu.
Firmy
Dobropis
Dobropis je doklad, na základe ktorého sa opravuje pôvodne vystavená faktúra. Dobropis vystavujú podnikatelia, ktorý chcú opraviť údaje uvedené na pôvodnej faktúre alebo chcú napríklad dodatočne poskytnúť zľavu.
Rady a tipy
Doklady potrebné ku daňovému priznaniu
Vyplnili ste náš dotazník v sekcii digitálne účtovníctvo a neviete si rady aký doklad nám máte zaslať ? V tomto článku sa dočítate všetky potrebné informácie a špecifikácie o jednotlivých účtovných dokladoch, ktoré je potrebné mať pred vypracovaním samotného daňového priznania.
Rady a tipy
Ako si vyplniť digitálne daňové priznanie ?
Rýchle a odborné vypracovanie daňového priznania s jednoduchým formulárom online. Ak Vás zaujímajú podrobnosti ako si vypracovať a pripraviť daňové priznanie neváhajte a prečítajte si tento článok.