Ročné zúčtovanie dane

Účtovníctvo Mzdy Dane Audit
Aktuality   >   Ročné zúčtovanie dane

Ročné zúčtovanie dane

Zamestnanci, ktorí mali v roku 2016 príjmy iba zo závislej činnosti (zamestnania) môžu do 15. februára 2017 požiadať zamestnávateľa, u ktorého si uplatňovali nárok na nezdaniteľnú časť základu dane alebo daňový bonus na deti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2016.

Ak mal zamestnanec počas roka 2016 viacerých zamestnávateľov, o ročné zúčtovanie dane môže požiadať iba toho zamestnávateľa, u ktorého si ako u posledného zamestnávateľa v roku 2016 uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane alebo daňový bonus. Ak si bonus ani nezdaniteľnú časť základu dane neuplatňoval u nikoho, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorého mal v roku 2016.

Ak zamestnanec o ročné zúčtovanie dane nepožiada, zamestnávateľ mu vystaví potvrdenie o príjme zo závislej činnosti za rok 2016 najneskôr do 10. marca 2017 a zamestnanec musí sám podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2016 zamestnanec podáva na predpísanom tlačive, zverejnenom na stránke Finančnej správy SR.

Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane za rok 2016 najneskôr do 31. marca 2017.

 

Výsledkom ročného zúčtovania môže byť nedoplatok alebo preplatok na dani z príjmov. Nedoplatky a preplatky vo výške do 5,00 EUR sa považujú za vysporiadané. Nedoplatky a preplatky presahujúce sumu 5,00 EUR vyrovná zamestnávateľ najneskôr do konca mesiaca, v ktorom bolo ročné zúčtovanie dane vykonané.

Ak chce zamestnanec darovať 2 % z dane z príjmov, musí vyrovnať každý nedoplatok na dani z príjmov – t. j. aj nižší ako je 5,00 EUR.