Kryptomeny - Daňové priznanie

Bitcoin, litecoin, etherum, máte tieto alebo iné kryptomeny? Neviete ako ich uviesť v daňovom priznaní a či vôbec? My v Consultare Digital vieme presne ako na to.
Najčastejšie otázky a odpovede vo svete kryptomien z účtovného a daňového pohľadu. Potrebujete individuálne poradenstvo?
Start up
V akých prípadoch musíme kryptomenu zdaniť a dokedy musíme túto daň štátu zaplatiť?
Kryptomeny zdaňujeme v prípade, že ich predávame alebo vymeníme za inú kryptomenu alebo s touto kryptomenou niečo zaplatíme. Daň z kryptomeny platíme za daný rok, v ktorom sme s ňou manipulovali, to znamená že si ju uvedieme v daňovom priznaní a uhradíme túto daň do 31.3. nasledujúceho roka. Napríklad keď sme s kryptomenami obchodovali v roku 2021 tak najneskôr do 31.3.2022 si podáme daňové priznanie za rok 2021 a do tohto dátumu uhradíme aj daň.

Bežný klient
Je lepšie obchodovať s kryptomenami ako fyzická osoba alebo ako sročka?
Základný rozdiel je vo výške dane, ktorú platíme štátu. Keď vlastníme kryptomenu ako fyzická osoba tak v prípade obchodovania zisk zdaňujeme 19% sadzbou dane avšak je dôležité nezabúdať na to, že v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia budeme musieť doplatiť ešte ďalších 14% zo zisku z predaja kryptomeny na zdravotné poistenie.
Naopak ak máme kryptomeny nakúpené na sročku a obchodujeme s nimi ako právnická osoba fungujú tieto kryptomeny ako náš klasický zisk, ktorý zdaňujeme 21% sadzbou dane, pričom nemusíme platiť žiadne zdravotné poistenie. Existuje výnimka a to v prípade, že naša sročka nemá výnosy za kalendárny rok vyššie ako 49 790EUR tak platíme len 15% daň z príjmu.
Optimalizovaný balík
Podľa čoho zdaňujeme kryptomeny?

Kryptomeny zdaňujeme vždy za kalendárny rok. To znamená, že je potrebné aby sme zo svojej krypto-peňaženky alebo krypto-účtu stiahli všetky pohyby a zaznamenali ich do účtovníctva. Je dôležité vedieť, kedy sme ich predali alebo vymenili a ešte dôležitejšie je to kedy a za koľko sme ich nakúpili. Nezabúdajme na to, že hodnota toho za koľko sme ich nakúpili je vlastne náš náklad. Náklad odrátame od výnosu, čiže to za koľko sme kryptomenu predali alebo vymenili a rozdiel je náš zisk, ktorý zdaňujeme.
POZOR pri komplikovanejších operáciach a obchodovaním s viacerými menami odporúčame pri daňovom priznaní vyhľadať účtovníka, ktorý ma skúsenosť so zdaňovaním kryptomien.
Likvidácia firmy
Ako môže daňový úrad zistiť, že sme predali kryptomenu a nezdanili sme ju?
VEĽMI JEDNODUCHO! Kryptomeny mnohí považujú za online elektronickú nedopátrateľnú menu, ktorú netreba zdaňovať. Nezabúdajme na to, že sú tu prevádzkovatelia elektronických peňaženiek, ktorí majú zaznamenané všetky transakcie. Daňový úrad má právomoc vyzvať tieto online platformy k tomu, aby mu tieto databázy sprístupnili, čo znamená, že uvidí všetky naše obchody, ktoré si porovná s našim daňovým priznaním a ak ich tam neuvedieme daňový úrad má právo nám spätne daň vypočítať a pripočíta nám k nej aj adekvátnu pokutu.

Mám záujem

Kontakt
Kontakt
Kontakt