Rady a tipy
Veronika Lipovská
Posledná úprava: 22.1.2024 08:28
Približný čas čítania: 5 minút

Zdaňovanie virtuálnych mien

Kryptomeny sú v posledných rokoch veľmi často spoločensky diskutovanou témou a to najmä v prípade, keď sa rozoberá ich zdaňovanie.  Doteraz bola táto oblasť virtuálnych mien záhadná a nikto nevedel, či je alebo nie je potrebné zahŕňať tieto aktíva do svojho daňového priznania alebo sa jednoducho tváriť, že sa nachádzajú niekde v medzi priestore nášho internetového online sveta. Vzhľadom na to, že sa tejto problematike venujeme ešte skôr ako bola vôbec legislatívne podchytená vieme porovnať jednotlivé roky a ich implementáciu do reálneho účtovníctva a zároveň máme aj aktuálne novinky, ktorými Finančná správa upravuje zdaňovanie virtuálnych mien na Slovensku.  

Zo svojich doterajších skúseností vieme, že väčšina majiteľov kryptomien a najmä tí, ktorí z obchodovania nadobudli profit nie príliš s ochotou hovoria o ziskoch alebo o úspechu. Situácia sa však mení aj na trhu s kryptomenami, kedy ich hodnota často nepredvídateľne stúpa alebo klesá. Preto sa aj mnohí majitelia virtuálnych mien rozhodli stať našimi klientmi, aby včas previedli svoje kryptomeny na eurá alebo inú fyzickú menu, ktorú môžu použiť v praktickom živote. Často sa stretávame so špekulatívnymi názormi, ktoré hovoria o zdaňovaní v tretích krajinách sveta alebo podobných riešeniach pre odvážnych. Áno, samozrejme, takéto názory nepopierame, ale zároveň chceme upozorniť na to, že akákoľvek banka, či už na európskej alebo slovenskej úrovni, je povinná skúmať pôvod peňažných prostriedkov, čiže ak raz budete chcieť zisky z kryptomien previesť na menu, s ktorou môžete platiť v našich podmienkach musíte preukázať odkiaľ finančné prostriedky máte a žiaľ vo väčšine prípadov tieto príjmy spätne aj zdaniť. 

Keď budete teda uvažovať nad tým, ako sa rozhodnete vynaložiť s výsledkami z vášho obchodovania s virtuálnymi menami za predchádzajúci rok máme pre vás niekoľko typov, ktoré sú v praxi overené nie len prvými odvážnymi klientami, ale aj odobrené Daňovým úradom. Na začiatok by sme radi uviedli zákon, z ktorého sme vychádzali, aby si ho mohli prečítať aj tí, ktorí stále neveria tomu, že kryptomeny sú legislatívne ošetrené a v budúcnosti sa budú zdaňovať bežne ako akýkoľvek iný príjem. 

Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia menil a dopĺňal zákon o dani z príjmov v oblasti príjmov z predaja virtuálnej meny. 

              V čase sa zadefinovalo niekoľko spôsobov, kedy prichádza k zmene štatútu kryptomeny alebo jej výmene, kedy podľa vyššie uvedeného zákona je povinný majiteľ kryptomeny uviesť tieto transakcie do svojho daňového priznania. Existujú tri základné spôsoby, ktoré si popíšeme z pohľadu výnosov a nákladov, ktoré sa odohrali v konkrétnom obchode a teda výsledkom by mal byť zisk, ktorý zdaníme v našom daňovom priznaní. 

  • Výmena kryptomeny za Eura – je to najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, kedy sa určí obstarávacia cena nákupu kryptomeny (teda cena, za ktorú ste ju nakúpili, ak ste virtuálnu menu nenadobudli obstaraním, ale iným spôsobom cena vášho nákladu je reálna trhová cena kryptomeny), čo je váš náklad, ktorá sa odráta od reálneho prevodu na Eurá rozdiel je váš zisk alebo strata.
  • Kryptomena použitá na zaplatenie hmotného alebo nehmotného majetku alebo zaplatenie nejakého druhu služby – v prípade, že sa za kryptomenu rozhodnete kúpiť napríklad dom a predajca je ochotný prijať platbu vo virtuálnej mene, tak bude pre vás základ dane vyzerať tak, že zoberiete trhovú hodnotu nadobudnutého majetku alebo služby od nej odrátate obstarávaciu cenu za kryptomenu (teda cenu, za ktorú ste ju nakúpili, ak ste virtuálnu menu nenadobudli obstaraním, ale iným spôsobom cena vášho nákladu je reálna trhová cena kryptomeny) a rozdiel týchto dvoch hodnôt bude váš zisk, ktorý je potrebné zdaniť, alebo aj strata, ktorú nie je možné si uplatniť,
  • Výmena kryptomeny za inú kryptomenu – postupujete podobne ako v predchádzajúcom prípade, je potrebné určiť akým spôsobom ste pôvodnú kryptomenu nadobudli, ak ste ju nadobudli kúpou musíte zdokladovať aká bola jej obstarávacia cena, ak ste ju nadobudli iným spôsobom (ťažba, dedenie..) je potrebné určiť jej trhovú hodnotu. Rovnako sa ocení reálna hodnota novej kryptomeny v čase jej obstarania. Rozdiel je váš zisk, ktorý treba zdaniť alebo vaša strata, ktorá sa nedá uplatniť,

 

Špeciálne prípady: 

 

  • Ťažba kryptomeny – ide o osobitný spôsob získavania virtuálnej meny a zdaňuje sa až pri jej predaji, avšak je možné si uplatniť do nákladov všetky výdavky súvisiace s jej ťažením ako napríklad potvrdenie o úhrade energií, za výdavok sa považuje aj poistné na verejné zdravotné a sociálne poistenie, ktoré je daňovník povinný zaplatiť z tohto druhu príjmu. Rozdiel je opäť váš zisk, ktorý zdaňujete alebo vaša strata, ktorú neuplatňujete.
  • Kryptomenu darujem alebo zdedím – takáto transformácia virtuálnej meny rovnako podlieha zákonu o dani z príjmu, a teda si môžeme uplatniť všetky náklady súvisiace s touto transformáciou ako napríklad výdavky na notára a podobne. UPOZORNENIE – často si majitelia kryptomien myslia že, keď fyzická osoba daruje kryptomenu právnickej osobe nepodlieha zdaňovaniu, OMYL ide o dar, ktorý je potrebné zdaniť.

 

Na záver vyššie uvedeného by sme chceli upozorniť na to, že ak platíte nejakú službu napríklad sprostredkovateľský poplatok pre kryptoprevádzakovateľov vo virtuálnej mene nemôže byť zarátaný ako váš náklad, pretože sa jedná o platenie služby, ktorá patrí do troch uvedených prípadov, a teda musíte platbu za službu zdaniť. 

 

Ak by vás zaujímalo ako sa bude vyvíjať trh s virtuálnymi menami v rámci Európy a Slovenska v nasledujúcich rokoch kliknite na článok Regulácie Kryptomien vo svete a v EU.