Firmy
Ing. Dana Kavorová
Posledná úprava: 18.1.2024 11:57
Približný čas čítania: 1 minúta

Zavedenie uhlíkového cla

Zavedenie uhlíkového cla začína prechodným obdobím, od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2025, počas ktorého budú firmy - dovozcovia z tretích krajín podávať ohlasovaciu povinnosť bez potreby platiť poplatky. Počas tohto obdobia musia dovozcovia každý štvrťrok predkladať správu obsahujúcu informácie o tovare dovezenom za dané tri mesiace. Podľa stanoviska Finančnej správy SR sú povinní tak urobiť najneskôr mesiac po skončení uvedeného štvrťroka. Správa bude obsahovať:

  • celkové množstvo každého druhu tovaru (v Mwh pri elektrine, v tonách pri ostatných výrobkoch) špecifikované za každé zariadenie vyrábajúce tovar v krajine pôvodu,
  • skutočné celkové viazané emisie v tonách CO2e (ekvivalent oxidu uhličitého – používa sa na porovnanie vplyvu skleníkových plynov na životné prostredie, resp. na zmenu klímy) na Mwh elektriny alebo CO2e na tonu každého druhu tovaru,
  • celkové nepriame emisie,
  • cenu uhlíka splatnú v krajine pôvodu v prípade viazaných emisií v dovezenom tovare.

Dovozcovia teda budú musieť podať štvrťročné vyhlásenia o ich emisiách prvýkrát do 31. januára 2024 za štvrtý kvartál roka 2023. 

Počas prvého roka implementácie budú mať spoločnosti na ktoré sa vzťahuje uhlíkové clo, bez ohľadu na veľkosť či objem výroby, na výber z troch spôsobov podávania:

  1. úplné podávanie správ podľa novej metodiky (metóda EÚ);
  2. podávanie správ na základe rovnocenných vnútroštátnych systémov tretích krajín;
  3. podávanie správ na základe referenčných hodnôt.
Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, písmo, algebra

Automaticky generovaný popis