Ekonomika
Ing. Michal Tezour - daňový poradca
Posledná úprava: 22.1.2024 08:27
Približný čas čítania: 4 minút

Reklama cez zahraničné platformy

Nákup reklamných a marketingových služieb cez zahraničné platformy a DPH

O aké služby ide?

V dnešnom čoraz viac digitálnom svete podnikatelia prezentujú svoje činnosti a ponúkajú svoje služby a produkty prostredníctvom sociálnych sietí alebo medzinárodných vyhľadávačov na internete. Ich objednanie a nákup je veľmi jednoduchý a dostupný, ktorémukoľvek podnikateľovi. 

Kto poskytuje tieto služby?

Reklamu a marketing poskytujú spoločnosti, ktoré majú sídlo v zahraničí. Preto musíte pristupovať pri nákupe týchto služieb ako k nákupu zo zahraničia a dodržať všetky pravidlá. 

Akým spôsobom uhradím reklamu cez zahraničné platformy?

Reklamu objednanú cez zahraničné platformy uhradíte online prostredníctvo vašej platobnej karty. Nezabudni, že ak objednávate reklamu pre vašu spoločnosť, musíte reklamu uhradiť firemnou kartou. 

Môžem si takéto služby dať do nákladov?

Áno, potrebujete však doklad – FAKTÚRU. Pred objednaní reklamy sa na zahraničnej platforme zaregistrujete a faktúry si následne stiahnete z vášho profilu alebo ich obdržíte na Vami zadaný e-mail. Faktúry môžu prísť buď týždenne alebo mesačne. Nezabudnite ich odovzdať svojej účtovníčke, nakoľko musí priradiť platbu z bankového účtu.  

Musím platiť z reklamy cez zahraničné platformy DPH?

Nato, aby ste si mohli dať výdavky na reklamu cez zahraničné platformy do daňových nákladov je potrebné mať nielen doklad, ale aj vysporiadať DPH.

Čo musí obsahovať doklad za tieto služby?

Zahraničné platformy Vám vystavia faktúru, ktorá musí obsahovať vaše identifikačné údaje ako sú meno, sídlo, IČO, DIČ a najdôležitejším údaje je IČ DPH, na základe ktorého sa vysporiada DPH. Pre platiteľov DPH je potrebné aby na faktúre boli aj správne údaje dodávateľa a najmä jeho IČ DPH.  Dbajte preto nato, aby ste mali správne vyplnené identifikačné údaje pri zakladaní profilu na zahraničných platformách. 

Som neplatiteľ DPH. Ako vysporiadať DPH z reklamy cez zahraničné platformy?

Vzhľadom nato, že ide o prijatie služby zo zahraničia (EÚ), ste povinný sa ako neplatiteľ DPH zaregistrovať podľa § 7a pre prijatím tejto služby na daňovom úrade. Následne Vám daňový úrad priradí IČDPH a za mesiac, kedy si nakúpite služby cez zahraničné platformy, musíte zaplatiť 20 % z hodnoty reklamy. Lehota na zaplatenie DPH a podanie daňového priznania je do 25  dňa nasledujúceho mesiaca kedy došlo k zakúpeniu služieb. Pre neplatiteľov sa týmto zvyšujú výdavky na reklamu o 20 %, ktoré musia zaplatiť štátu formou DPH. Ak túto DPH neodvediete hrozia Vám pokuty a tieto výdavky nebudú daňovými nákladmi. 

Príklad neplatiteľ DPH

Slovenský živnostník Jozef Pokorný zaoberajúci sa stavebnými prácami je neplatiteľ DPH. Rozhodne sa propagovať svoje služby prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Pán Pokorný ako neplatiteľ DPH objednáva služby od platformy, ktorej sídlo je v Írsku. Vzhľadom na túto skutočnosť, ide o prijatie služby z EÚ a preto musí podať žiadosť o registráciu DPH podľa § 7a na daňový úrad. Do 7 dní daňový úrad pridelí pánovi Pokorného IČ DPH, ktoré doplní do podnikateľského profilu na Facebooku. Objednanú reklamu uhradí platobnou kartou online v sume 300 EUR. Po vyúčtovaní reklamy poskytnutej na sociálnej sieti napríklad za mesiac jún pán Pokorný obdrží faktúru na celkovú sumu 300 EUR. Faktúra bude síce vystavená bez DPH, no pán Pokorný musí podať do 25. augusta daňové priznanie a zaplatiť 20 % DPH vo výške 60 EUR. 

DPH z reklamy cez zahraničné platformy u platiteľa DPH.

Platitelia DPH registrovaný podľa § 4 DPH z týchto služieb neplatia, musia však uplatniť tzv. samozdanenie. To znamená, že faktúra za nakúpené služby sa uvedie do DPH na vstupe aj na výstupe avšak na celkovú výšku DPH to bude mať nulový dopad. 

Príklad platiteľ DPH

Spoločnosť Hračky s.r.o., ktorá je platiteľom DPH, prevádzkuje e-shop s hračkami pre deti. Rozhodla sa zvýšiť predaje tým, že si zaplatila preferencie vo vyhľadávaní hračiek cez Google na ich eshop. Spoločnosť si objednala služby online a zaplatila platobnou kartou sumu 1 000 EUR. Keďže Google má sídlo v Írsku ide o dodanie služby z EÚ. Vyúčtovania faktúry bude v celkovej hodnote 1 000 EUR a Hračky s.r.o. budú môcť uplatniť samozdanenie, t.j. faktúra bude bez DPH. Na faktúre však musí byť uvedené IČ DPH odberateľa aj dodávateľa. Faktúru následne uvediete v júnovom daňovom priznaní k DPH, pričom na vstupe aj na výstupe bude 20 % DPH vo výške 200 EUR. DPH na úhradu za služby od Google bude 0 EUR.