Zmena vymeriavacieho základu pre výpočet zdravotného poistného

Účtovníctvo Mzdy Dane Audit
Aktuality   >   Zmena vymeriavacieho základu pre výpočet zdravotného poistného

Zmena vymeriavacieho základu pre výpočet zdravotného poistného

Dovoľujeme si Vás informovať, že bola schválená novela Zákona o zdravotnom poistení, ktorá  s účinnosťou od 1.1.2017 ruší maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov do zdravotnej poisťovne. Má to za následok, že fyzické osoby, ktoré sú povinne zdravotne poistené v SR (zamestnanci, živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby) a majú príjmy nad 4.290 eur za mesiac budú platiť vyššie zdravotné odvody a síce z ich skutočného príjmu. Pri zamestnancoch sa to samozrejme dotkne aj ich zamestnávateľov, ktorí budú odvádzať vyššie odvody. Parlament schválil jednu výnimku, ponechal maximálny vymeriavací základ na úrovni 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve pre podiely na zisku (dividendy), ktoré budú vyplácané fyzickej osobe zdravotne poistenej v SR za účtovné obdobia 2011-2016. Len pripomíname, že podiely na zisku vyplatené za účtovné obdobie 2017 a neskôr už nie sú predmetom vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie.