Dane

Účtovníctvo Mzdy Dane Audit
Služby   >   Dane
Pre odber newslettra zadajte váš mail
Odoslať

Dane

Práca s daňami vyžaduje omnoho viac, než len znalosť zákonov. Je potrebné nachádzať odpovede na otázky, ktoré klienti pravdepodobne ani nepoložili. Zaujímať sa ako ich spoločnosti fungujú.H ľadať konkrétne riešenia daňových otázok. Radiť pri aplikácii daňových predpisov na konkrétne obchodné situácie. 

 

  • daňové poradenstvo
  • spracovanie daňových priznaní
  • registrácia klienta na daňovom úrade a jeho zastupovanie pred správcom dane
  • riešenie sporných prípadov a otázok s daňovými úradmi
  • odborné konzultácie
  • optimalizácia daňového zaťaženia
  • posudzovanie podnikateľských modelov z hľadiska optimálneho daňového riešenia