Pre spoločnosti

Účtovníctvo Mzdy Dane Audit
Aktuality   >   Pre spoločnosti
Pre odber newslettra zadajte váš mail
Odoslať

Pre spoločnosti

 

Našim klientom ponúkame:

 

  • vedenie a rekonštrukcia jednoduchého a podvojného účtovníctva
  • evidencia DPH a spracovanie daňových priznaní DPH
  • saldokonto odberateľov a dodávateľov – prehľad o úhradách
  • účtovanie nákladov a výnosov pre jednotlivé spoločnosti a organizačné zložky
  • spracovanie účtovnej závierky, spracovanie štatistických výkazov
  • vypracovanie metodiky účtovania a spracovanie podkladov pre jednotlivé spoločnosti
  • účtovné poradenstvo
  • priebežné vyhodnocovanie daňového základu
  • INTRASTAT – SK hlásenia
  • vypracovanie finančnej analýzy, ktorá umožňuje prehľad a porovnávanie účtovných výkazov za dané    časové obdobia

 

Pomôžeme Vám efektívne ušetriť čas, ktorý Vy môžete využiť na posilnenie svojej pozície na trhu.