Účtovníctvo

Klientom ponúkame služby vo forme optimalizovaných balíkov alebo formou individuálnej ponuky, ktorá zohľadňuje všetky špecifiká podnikania klienta.
Viac informácií

Mzdy

Presný výpočet miezd a detailné vedenie personalistiky, je zárukou spokojných zamestnancov.
Viac informácií

Dane

Práca s daňami vyžaduje omnoho viac, než len znalosť zákonov. Je potrebné nachádzať odpovede na rôzne otázky.
Viac informácií

Audit

Staráme sa, aby majitelia, riaditelia, regulátory a zamestnanci mali prístup k spoľahlivým informáciám.
Viac informácií
Aktuality
Zobraziť všetky

Daňový TIP

 

Nezabudnite na zaplatenie záväzkov do konca roka. Zákon o dani z príjmov stanovuje druhy služieb, ktoré sú daňovo uznateľným výdavkom až po ich zaplatení. Takýmito službami sú:

 
Čítajte viac

Zmeny v elektronickej komunikácii s daňovými úradmi od roku 2018

 

Schválená novela Zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) prináša niekoľko zmien okrem iných rozširuje okruh osôb, ktoré budú musieť komunikovať s daňovým úradom elektronicky.

 
Čítajte viac

Zmeny v Zákone o dani z príjmov 

 

S novým rokom tradične prichádza k novele Zákona o dani z príjmov (ZDP). Dlhšie avizovanou zmenou, ktorá vstúpi do platnosti od 01.01.2018 je zrušenie daňových licencií právnických osôb. Ustanovenia ZDP, ktoré ich výšku upravujú, sú v platnosti len do 31. 12. 2017.

Čítajte viac
Daňové priznanieKonzultujte s nami