Rady a tipy
Veronika Lipovská
Posledná úprava: 22.1.2024 08:28
Približný čas čítania: 6 minút

Ako si vyplniť digitálne daňové priznanie ?

 Ako vyplniť podklad pre digitálne daňové priznanie

Na stránke v časti Daňové priznanie máte tri základné možnosti výberu.

 

Daňové priznanie pre fyzické osoby typ A

Je určené pre osoby, ktoré majú príjmy len zo závislej činnosti podľa §5 Zákona o dani z príjmov. To znamená zamestnanci na plnom alebo skrátenom úväzku, osoba pracujúca na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študenta, alebo aj členovia štatutárnych orgánov, ktorí majú vyplácanú odmenu z nákladov spoločnosti.

 

Po vyznačení „mám záujem“ vyplníte jednotlivé body, ktoré sa Vám budú ponúkať v nasledovnom očíslovaní:

1. kontaktné údaje, dáte pokračovať,

2. vyznačíte všetky príjmy, ktoré ste v roku 2022 mali zo závislej činnosti, pokiaľ tieto príjmy boli v zahraničí, nezabudnite zvoliť aj možnosť zahraničný príjem.

3. uvediete číslom počet všetkých pracovných zmlúv a dohôd – napríklad 2.

4. kvôli uplatneniu daňového bonusu na deti vyznačíte, či si bonus uplatníte a uvediete počet detí na ktoré si uplatnenie bonusu prajete.

5. v prípade, že máte z banky doklad o tom, že Váš úver splnil podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky z úverov vyznačíte uplatňujem,  ak nemáte vyznačíte neuplatňujem.

6. nárok na odpočet na manželského partnera je v len v prípade manželov, nedá sa uplatniť pokiaľ nie ste zosobášení aspoň jeden mesiac v roku 2022, zároveň len vtedy, ak manželský partner v roku 2022:

 • Bol osobou, ktorá sa stará o vyživované maloleté dieťa, najviac do dovŕšenia 6 rokov dieťaťa (§3/2 zákona 571/2009 o rodičovskom príspevku dieťa je do 3 rokov , do 6 rokov , ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav)
 • poberal peňažný príspevok na kompenzáciu zdravotného postihnutia (§40 zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, sú to osoby od 6 rokov, ktoré sú podľa komplexného posudku odkázané na opatrovanie)
 • bol zaradený do evidencie uchádzača o zamestnanie
 • bol už v minulom roku osoba so zdravotným postihnutím (občan uznaný za invalidného), alebo osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (má mieru funkčnej poruchy najmenej 50%)

7.  uvediete informáciu, či 1.1.2022 ste boli alebo nie poberateľom starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku.

8. pokiaľ si sporíte na III. pilier – DDS  a správcovská spoločnosť Vám poslala potvrdenie o výške zaplatených príspevkov, ktoré je možné uplatniť ako odpočet na daň, uvediete áno.

9. v prípade, že ste si v minulom roku platili povinné príspevky na sociálne alebo zdravotné poistenie sami a tieto príspevky súviseli so zamestnaním, alebo ak ste si sami zaplatili nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vyznačíte áno.

10. ak si prajete darovať 2 % dane vyberiete možnosť áno.

11. vyznačíte ako si prajete vysporiadať prípadný preplatok na dani - Slovenskou poštou na adresu alebo na účet.

Po vyplnení všetkých bodov dostanete mailovú informáciu o odoslaní Vášho formulára. Zároveň dostanete informácie aké doklady budeme od Vás k vypracovaniu potrebovať. Pokiaľ by ste sa nevedeli v požadovaných dokladoch zorientovať, odporúčame, aby ste si pozreli náš článok dokladoch potrebných k spracovaniu Vášho daňového priznania.

 

Daňové priznanie pre fyzické osoby  typ B

Je určené pre osoby, ktoré majú príjmy zo živnosti, slobodné povolania, umelci, športovci, notári, príjmy z predaja alebo výmeny kryptomien, ale aj osobní asistenti. Patria sem aj osoby, ktoré majú kapitálové príjmy, príjmy podľa zmlúv o dielo, alebo napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľností. V prípade, že by ste si neboli istí, či patríte do tejto skupiny použite náš kontaktný formulár a spýtajte sa nás.

Po vyznačení „mám záujem“ vyplníte jednotlivé body, ktoré sa Vám budú ponúkať v nasledovnom očíslovaní:

1. svoje kontaktné údaje, dáte pokračovať

2 v type príjmu si vyberiete všetky príjmy, ktoré v daňovom priznaní budete chcieť spracovať

3. podľa vybraného typu príjmov sa Vám zobrazí variant spracovania paušálnych výdavkov, alebo skutočných výdavkov (daňové evidencia, jednoduché účtovníctvo), pokiaľ sa nebudete vedieť rozhodnúť zvolíte možnosť požiadať o prepočítanie a určenie výhodnejšej možnosti

3b uvediete počet dokladov ktoré spracujeme, ak si vyberiete možnosť paušálne výdavky, bude to len počet príjmových dokladov / faktúr , ak daňovú evidenciu tak počet príjmových aj výdavkových dokladov/ faktúr – napíšete číslo napríklad 10

4. Klienti, ktorí vyznačia, že majú zároveň aj príjmy zo závislej činnosti vyplnia údaje rovnaké ako sme uviedli v časti o daňovom priznaní typu A a to:

 • aké sú to príjmy
 • ich počet
 • uplatnenie daňového bonusu na deti
 • uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky z úverov
 • uplatnenie nezdaniteľnej časti dane na manželského partnera
 • informácia o poberaní starobného, predčasného starobného , výsluhového dôchodku
 • zaplatené príspevky na III. pilier dôchodkového zabezpečenia
 • zaplatené príspevky na sociálne, zdravotné poistenie vrátane nedoplatku na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

5. uvediete informáciu o tom či si prajete darovať 2 % dane

6. vyznačíte ako si prajete vysporiadať prípadný preplatok na dani - Slovenskou poštou na adresu alebo na bankový účet

Po vyplnení všetkých bodov dostanete mailovú informáciu o odoslaní Vášho formulára. Zároveň dostanete informácie aké doklady budeme od Vás k vypracovaniu potrebovať. Pokiaľ by ste sa nevedeli v požadovaných dokladoch zorientovať, odporúčame, aby ste si pozreli náš článok o dokladoch potrebných k spracovaniu Vášho daňového priznania.

 

Daňové priznanie pre právnické osoby

Týka sa právnických osôb, ktoré nie sú platcami DPH, potrebujú spracovať účtovníctvo raz ročne, väčšinou sa jedná o „jednoosobové sro“.  Môžu to byť aj také právnické osoby, ktoré majú zamestnancov a mzdovú agendu si spravujú vo vlastnej réžii. Právnické osoby – podnikatelia sú povinný viesť podvojné účtovníctvo. 

Po vyznačení „mám záujem“ vyplníte jednotlivé body, ktoré sa Vám budú ponúkať v nasledovnom očíslovaní:

1. svoje kontaktné údaje, dáte pokračovať

2. údaje právnickej osoby

3. číselne uvediete počet všetkých dokladov (faktúry vystavené aj prijaté, bločky, bankové výpisy) v roku 2022.

Po vyplnení všetkých bodov dostanete mailovú informáciu o odoslaní Vášho formulára. Zároveň dostanete informácie aké doklady budeme od Vás k vypracovaniu potrebovať. Pokiaľ by ste sa nevedeli v požadovaných dokladoch zorientovať, odporúčame, aby ste si pozreli náš článok o dokladoch potrebných k spracovaniu Vášho daňového priznania.