Digitálne účtovníctvo

Ideme s dobou a šetríme Váš čas

Spracujeme Vaše účtovníctvo

nezáväzná objednávka

1 / 11

Daňové priznanie pre FO
TYP A

Základná cena
20
Zoznam príjmov
+0
Počet zamestnaní
+0
Bonus na deti
+0
Daňový bonus pri zvýšenej zaplatenej splátke
+0
Úrokový bonus
+0
Finálna cena
20
bez DPH
Neviete ako vyplniť priznanie? Pozrite si tento článok

Vyplňte svoje údaje

Telefónne číslo musí začínať +421 Musíte zadať platnú emailovú adresu

Zoznam príjmov

Vyberte prosím všetky Vaše príjmy, ktoré chcete zahrnúť do pripravovaného daňového priznania

Minimálne jedna položka musí byť zvolená!

Počet zamestnaní

Počet všetkých Vašich pracovných zmlúv a dohôd

Daňový bonus na deti

Všetky nezaopatrené deti (do 26 rokov) študujúce alebo pripravujúce sa na štúdium. Daňový bonus na deti si môže uplatniť iba jeden z rodičov. i

Políčko nebolo zvolené!

Daňový bonus pri zvýšenej zaplatenej splátke

Nesmie ísť o refinancovanie úveru, týka sa len jednej nehnuteľnosti slúžiacej výlučne k vlastnému bývaniu. i

Políčko nebolo zvolené!

Uplatniť úrokový bonus

Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na nehnuteľnosť, obmedzené vekom od 18-35 rokov, žiadateľa úveru, so splatnosťou od 5 do 30 rokov. (vek platí ku dňu podania žiadosti na úver)

Políčko nebolo zvolené!

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela

Na seba má nárok každý daňovník, ktorý je zamestnancom, na manželku/manžela v prípade len ak je evidovaná na úrade práce alebo sa stará o dieťa do 3 alebo 6 rokov (podľa zdravotného stavu dieťaťa), alebo poberá príspevok na opatrovanie, alebo je ZŤP alebo je invalidná. i

Políčko nebolo zvolené!

Starobný, predčasný alebo výsluhový dôchodok

Som poberateľom alebo mi bol priznaný dôchodok sociálnou poisťovňou k dátumu 1.1.2023 vrátane.

Políčko nebolo zvolené!

III Dôchodkový pilier

V prípade ak si sporíte príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. Pilier) máte nárok na nezdaniteľnú časť základu dane.

Políčko nebolo zvolené!

Príspevky na sociálne a zdravotné poistné

Zaplatil som si sám poistné a príspevky, prípadne nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia súvisiaci so zamestnaním.

Políčko nebolo zvolené!

Darovanie dvoch percent dane

Chcem darovať 2 percentá zo svojich daní neziskovej organizácii?

Políčko nebolo zvolené!

Ak Vám vznikne preplatok na dani žiadate si ho zaslať

Políčko nebolo zvolené!
Musíte súhlasiť s obchodnými podmienkami! Nezvolili ste akým spôsobom chcete riešiť preplatok Musíte zadať číslo úctu
Späť