Digitálne účtovníctvo

Ideme s dobou a šetríme Váš čas

Spracujeme Vaše účtovníctvo

nezáväzná objednávka

1 / 15

Daňové priznanie pre FO
TYP B

Základná cena
30
Typ
+0
Počet obchodov s kryptomenami
+0 €*
Výber výdavkov na živnosť
+0
Množstvo faktúr za daňové obdobie
+0
Zoznam príjmov zo zamestnania
+0
Počet zamestnaní
+0
Bonus na deti
+0
Úrokový bonus
+0
Prijatá prvá pomoc od štátu
+0
Nezdaniteľná časť na manžela/manželku
+0
Finálna cena
30
Neviete ako vyplniť priznanie? Pozrite si tento článok
* Nad 30 pohybov - výsledná cena tejto nezáväznej objednávky sa môže líšiť v závislosti od množstva uskutočnených transakcií s kryptomenami a bude určená po obdržaní dokladov.

Vyplňte svoje údaje

Telefónne číslo musí začínať +421
Musíte zadať platnú emailovú adresu

Typ

Vyberte si, ktorá forma sa Vás týka a v prípade, že sa Vám prekrývajú viaceré typy vyberte všetky možnosti, ktoré sa Vás týkajú

Zadajte počet obchodov s kryptomenami, ktoré ste urobili za kalendárny rok.
Uveďte v eurách zisk pri akomkoľvek predaji, zámene alebo nadobudnutí majetku za kryptomenu. Strata z obchodovania s kryptomenami sa nedá uplatniť.
V prípade, že je nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve manželov, zadajte ako sa delí príjem z prenájmu.
Políčko nebolo zvolené!

Výber výdavkov na živnosť

V rámci živnosti ako napríklad Bolt / Bolt Food / Wolt / Uber, umelec, športovec, právnik, notár, príjmu osobného asistenta a iných príjmov si môžete vybrať či budete uplatňovať daňovo uznateľné výdavky alebo si výdavky uplatníte na úrovni 60 percent z Vašich príjmov. V prípade ak sa neviete rozhodnúť ponúkame Vám možnosť prepočítania a určenia výhodnejšieho spôsobu.

Políčko nebolo zvolené!

Množstvo faktúr a účtovných dokladov

Množstvo faktúr a účtovných dokladov zahrňujúce príjmové transakcie, ak si chcete uplatniť paušálne výdavky. V prípade ak žiadate o prepočítanie a určenie najvýhodnejšej možnosti alebo si chcete uplatniť vo Vašom daňovom priznaní daňovú evidenciu alebo jednoduché účtovníctvo uveďte počet všetkých Vašich príjmových a výdavkových dokladov vrátane platieb do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Zoznam príjmov

Vyberte prosím všetky Vaše príjmy, ktoré chcete zahrnúť do pripravovaného daňového priznania. Tieto príjmy sú označované aj ako príjmy zo zamestnania respektíve závislej činnosti.

Minimálne jedna položka musí byť zvolená!

Počet zamestnaní

Počet všetkých Vašich pracovných zmlúv a dohôd zo závislej činnosti. V prípade ak nie ste zamestnanec neuvádzate počet

Daňový bonus na deti

Všetky nezaopatrené deti (do 26 rokov) študujúce alebo pripravujúce sa na štúdium. Daňový bonus na deti si môže uplatniť iba jeden z rodičov. i

Políčko nebolo zvolené!

Uplatniť úrokový bonus

Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na nehnuteľnosť, obmedzené vekom od 18-35 rokov, žiadateľa úveru, so splatnosťou od 5 do 30 rokov. (vek platí ku dňu podania žiadosti na úver)

Políčko nebolo zvolené!

Prvá pomoc od štátu

Prijali ste akúkoľvek pomoc od štátu v čase krízy alebo pandémie?

Políčko nebolo zvolené!

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela

Na seba má nárok každý daňovník, ktorý je zamestnancom, na manželku/manžela v prípade len ak je evidovaná na úrade práce alebo sa stará o dieťa do 3 alebo 6 rokov (podľa zdravotného stavu dieťaťa), alebo poberá príspevok na opatrovanie, alebo je ZŤP alebo je invalidná. i

Políčko nebolo zvolené!

Starobný, predčasný alebo výsluhový dôchodok

Som poberateľom alebo mi bol priznaný dôchodok sociálnou poisťovňou k dátumu 1.1.2022 vrátane.

Políčko nebolo zvolené!

III Dôchodkový pilier

V prípade ak si sporíte príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. Pilier) máte nárok na nezdaniteľnú časť základu dane.

Políčko nebolo zvolené!

Príspevky na sociálne a zdravotné poistné

Zaplatil som si sám poistné a príspevky, prípadne nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia súvisiaci so zamestnaním.

Políčko nebolo zvolené!

Darovanie dvoch percent dane

Chcem darovať 2 percentá zo svojich daní neziskovej organizácii?

Políčko nebolo zvolené!

Ak Vám vznikne preplatok na dani žiadate si ho zaslať

Políčko nebolo zvolené!
Musíte súhlasiť s obchodnými podmienkami! Nezvolili ste akým spôsobom chcete riešiť preplatok Musíte zadať číslo úctu
Späť