Digitálne účtovníctvo

Ideme s dobou a šetríme Váš čas

Spracujeme Vaše účtovníctvo

1 / 12

Daňové priznanie pre FO
TYP A

Základná cena
15
Zoznam príjmov
+0
Počet zamestnaní
+0
Bonus na deti
+0
Úrokový bonus
+0
Finálna cena
15
bez DPH
Neviete ako vyplniť priznanie? Pozrite si tento článok

Vyplňte svoje údaje

Telefónne číslo musí začínať +421 Musíte zadať platnú emailovú adresu

Zoznam príjmov

Vyberte prosím všetky Vaše príjmy, ktoré chcete zahrnúť do pripravovaného daňového priznania

Minimálne jedna položka musí byť zvolená!

Počet zamestnaní

Počet všetkých Vašich pracovných zmlúv a dohôd

Daňový bonus na deti

Všetky nezaopatrené deti (do 26 rokov) študujúce alebo pripravujúce sa na štúdium. Daňový bonus na deti si môže uplatniť iba jeden z rodičov.

Políčko nebolo zvolené!

Kúpeľná starostlivosť

Máte doklad z ERP (registračná pokladňa) alebo faktúru za návštevu a ubytovanie v kúpeľoch na Slovensku znejúcu (vystavenú) na Vaše meno, týka sa to aj Vašej manželky/manžela a detí

Políčko nebolo zvolené!

Uplaniť úrokový bonus

Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na nehnuteľnosť, obmedzené vekom od 18-35 rokov, žiadateľa úveru, so splatnosťou od 5 do 30 rokov

Políčko nebolo zvolené!

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Na seba má nárok každý daňovník, ktorý je zamestnancom, na manželku v prípade len ak je evidovaná na úrade práce alebo sa stará o dieťa do 3 alebo 6 rokov (podľa zdravotného stavu dieťaťa), alebo poberá príspevok na opatrovanie, alebo je ZŤP alebo je invalidná

Políčko nebolo zvolené!

Starobný, predčasný alebo výsluhový dôchodok

Od 1.1.2020 som poberateľom starobného, predčasného alebo výsluhového dôchodku

Políčko nebolo zvolené!

III Dôchodkový pilier

V prípade ak si sporíte príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. Pilier) máte nárok na nezdaniteľnú časť základu dane.

Políčko nebolo zvolené!

Príspevky na sociálne a zdravotné poistné

Zaplatil som si sám poistné a príspevky, prípadne nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia súvisiaci so zamestnaním.

Políčko nebolo zvolené!

Darovanie dvoch percent dane

Chcem darovať 2 percentá zo svojich daní neziskovej organizácii?

Políčko nebolo zvolené!

Ak Vám vznikne preplatok na dani žiadate si ho zaslať

Políčko nebolo zvolené!
Musíte súhlasiť s obchodnými podmienkami! Nezvolili ste akým spôsobom chcete riešiť preplatok
Späť