Ekonomika
Ing. Michal Tezour - daňový poradca
Posledná úprava: 22.1.2024 08:40
Približný čas čítania: 3 minút

Kedy potrebujem účtovníka?

Kedy potrebujem účtovníka?

Plánujete začať podnikať a neviete ako začať? V prvom rade si musíte vybrať typ podnikania, či chcete podnikať ako fyzická osoba živnostník alebo si založíte spoločnosť. Najčastejšou formou podnikania je s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným). Aké sú výhody a nevýhody medzi živnosťou a s.r.o. sa dozviete v tomto videu.

 

Predtým ako založíte s.r.o. je potrebné kontaktovať najskôr právnika alebo spoločnosť zaoberajúcu sa zakladaním spoločností, aby Vám pripravili všetky dokumenty, potrebné na založenie spoločnosti ako napr. spoločenská zmluva. Následne Vám spoločnosť založia jednoducho aj elektronickou formou cez jednotné kontaktné miesto Okresného úradu podľa sídla spoločnosti. 

Založil som s.r.o., potrebujem účtovníka? 

Z pohľadu daní a účtovníctva je vašou prvou povinnosťou registrácia na daňovom úrade ako platiteľ dane z príjmu, pričom lehota na podanie žiadosti o registráciu je do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci kedy ste s.r.o. založili. Daňový úrad Vám do 30 dní pridelí DIČ a pošle Vám osvedčenie o registrácií. Pozor toto osvedčenie si starostlivo uchovajte, pretože ho pri zrušení spoločnosti alebo napr. pri zmene názvu či sídla spoločnosti budete musieť daňovému úrad vrátiť. V prípade, že zakladáte s.r.o. elektronicky cez jednotné kontaktné miesto, tak registráciu na DIČ za vás vyrieši Okresný súd a Vám už príde iba osvedčenie o registrácií. 

Odporúčame Vám, aby ste si účtovníka našli ihneď po založení s.r.o., nakoľko s.r.o. je povinná komunikovať s daňovým úradom výhradne elektronicky a túto komunikáciu Vám zabezpečí akákoľvek účtovná spoločnosť prostredníctvom daňového poradcu a na základe vami udeleného splnomocnenia. Uľahčí Vám to život a nebudete v strese či ste podali daňové priznania v lehote alebo nie, všetko za Vás podá účtovník. 

Podľa platných zákonov SR má s.r.o. otvoriť účtovné knihy a viesť účtovníctvo odo dňa jej vzniku. Preto je dôležité nájsť si účtovníka čo najskôr. Ak nebudete mať na začiatku podnikania obrat vyšší ako cca 50-tisíc EUR alebo sa nechcete stať dobrovoľným platcom DPH, tak účtovníka nemusíte riešiť okamžite. Kedy sa stávate platiteľom DPH sa dozviete v tomto videu. Ak aj nie ste mesačným platiteľom DPH, vtedy by ste museli doklady odovzdať účtovníkovi mesačne, kontaktujte svojho účtovníka minimálne po každom kvartáli, aby Vás na konci roka neprekvapil vysoký zisk a z toho vyplývajúca vysoká daň z príjmu. 

Kde hľadať účtovníka

Azda každý z nás pozná nejakého účtovníka alebo sa vie dostať ku kontaktom cez svojich známych. Na Slovensku existuje mnoho účtovných firiem, ktoré majú na svojich internetových stránkach uvedené aj referencie od klientov. Výber účtovníka teda často závisí od odporúčaní jeho zákazníkov. Ak by ste aj nedostali žiadne odporúčanie, tak si účtovníka ľahko nájdete aj napr. cez sociálne siete. 

Ako viem, že je účtovník spoľahlivý?

O tom či ste si vybrali správneho účtovníka budete presvedčený až po vzájomnej spolupráci a komunikácii. Komunikácia je v tomto obchodnom vzťahu veľmi dôležitá, či už na strane vedenia spoločnosti, ktoré musí pravidelne posielať úplné podklady k zaúčtovaniu spolu so všetkými informáciami o nich, alebo na strane účtovníka, ktorý by mal vedenie spoločnosti pravidelne informovať o predbežných výsledkoch a daňových povinnostiach s.r.o. Dobrou vizitkou spoľahlivého účtovníka je, ak nevytvára pokuty a penále pri nesprávnom vedení účtovníctva, má pozitívne výsledky v prípade daňovej kontroly a prešiel bez akýchkoľvek problémom auditom účtovnej závierky. Ako by mal vyzerať spoľahlivý účtovník sa dočítate v nasledujúcom článku.