Rady a tipy
Ing. Michal Tezour - expert na účtovníctvo a daňové poradenstvo
Posledná úprava: 12.9.2023 13:40
Približný čas čítania: 4 minút

Ako si vybrať účtovníka ?

Ako si vybrať účtovníka ?

Je veľmi málo podnikateľov,  ktorí sa rozhodli spracovávať si účtovníctvo vo vlastnej réžii. Každý podnikateľ skôr či neskôr zistí, že potrebuje mať svojho účtovníka. Táto osoba nám pomáha pri našom podnikaní, živnosti, ale i so samotným daňovým priznaním. Výber vhodného účtovníka nám zdanlivo môže pripadať ako nepodstatná, triviálna vec, ale opak je pravdou. Za každým povolaním účtovníka stojí človek, ktorý má rozdielne skúsenosti, odlišnú efektivitu a prístup k práci. 

Z pohľadu účtovníka jeho vzdelávanie podobne ako pri lekároch nekončí samotným doštudovaním univerzity, ale jedná sa o kontinuálny vzdelávací proces sledovania zmien právnych predpisov so zameraním na účtovnú a daňovú problematiku. Takisto ako je tomu pri právnikoch, existujú rôzne smery a zamerania ako napríklad mzdové, jednoduché a podvojné účtovníctvo. 

Odborná úroveň je samozrejme veľmi dôležitá, ale nie jediná oblasť, ktorá robí z účtovníka cenného poradcu a sprievodcu naším podnikaním.  Každý z nás si v práci potrebuje rozvrhnúť svoj pracovný čas a naplánovať si určitý pracovný harmonogram. Preto je veľmi dôležité pravidelne komunikovať medzi sebou a nie je tomu inak ani v tomto prípade. Vysoká úroveň komunikácie s účtovníkom, ktorý je nápomocný a zdatný komunikátor, dokáže zrýchliť a zefektívniť spoluprácu a veľa krát aj predísť možným nedorozumeniam a zbytočným problémom.

Niektorí z nás majú svojho účtovníka dlhší čas a sú s ním spokojní, iní si svojho účtovníka vyberajú podľa ponúkanej ceny, pričom ho menia každý rok a  v neposlednom rade sú tu podnikatelia, ktorí majú účtovníka v rodine a jedná sa tak o prirodzený spôsob výberu. Niekedy je dôležitejšie, a to platí i pri tejto službe, zamerať sa na dobre odvedenú prácu. 

Sme rozličné povahy s rozmanitým prístupom k riešeniu situácií, ktoré nám život prináša a to je v poriadku. Pri týchto službách sa však treba zamerať hlavne na priebeh a výsledok daného procesu. Nechceme tým povedať, že je nesprávne, ak Vám robí účtovníctvo človek, ktorý má menej skúseností, ale tak ako pri každej službe, aj tu je dôležité, aby sa jednalo o síce príjemnú, ale hlavne dôveryhodnú a spoľahlivú spoluprácu medzi klientom a poskytovateľom účtovníctva. Výstupy z účtovníctva sú predkladané štátnym inštitúciám a tie majú za úlohu preverovať, či bol samotný spôsob a spracovanie pre danú fyzickú alebo i právnickú osobu vhodný a správne vypočítaný. O samotnej daňovej zaťaženosti v jednotlivých krajinách sveta by sa dalo napísať a diskutovať veľmi dlho, no zákon je z pohľadu účtovníka braný ako samotný návod, ako Vám jednotlivé podklady do účtovníctva spracovať. Preto je veľmi dôležitým aspektom, na ktorý sa treba zamerať samotná kvalita spracovania účtovníctva. 

Po zvážení jednotlivých vyššie spomenutých okolností nastáva krok samotnej voľby. Je dobré sa poradiť so svojimi známymi, podeliť sa o skúsenosti a zistiť si odporúčania na konkrétne osoby, prípadne spoločnosti. Treba však mať na pamäti, že takáto voľba v mnohých prípadoch býva na dlhšie obdobie a treba si do detailov zvážiť prínosy a úskalia, ktoré môžu v prípade výberu jednotlivých kandidátov nastať. Tu býva naozaj pre podnikateľov náročné zistiť, čo vlastne majú od účtovníka očakávať a aké kritériá si majú nastaviť. Čo sa ho majú opýtať? Nestačí, že je to dobrý známy alebo známa, ktorý by mi nikdy neklamal/a a nikdy by nespôsobil/a, aby som sa dostal do problémov.

Ak sme sa predsa len rozhodli ísť cestou účtovník/kamarát a po čase zistili,  že sme si zvolili nesprávne, netreba sa báť spraviť zmenu a posunúť sa dopredu, pretože je to nutné. Veľakrát sa takéto rozhodnutie pomenúva ako vystúpenie z komfortnej zóny. Nechcem predsa môjho kamaráta/účtovníka uraziť. Každému podnikateľovi, ale predsa záleží na tom, aby mal kvalitne spracované svoje účtovníctvo a spolupracoval s expertom v danej oblasti. Keď Vám  príde ohlásenie daňovej kontroly, chceme mať istotu, že máme doklady v poriadku a nemusíme sa obávať pokút ani nedostatkov. 

Rozhodnutie zmeniť účtovníka môže posunúť Vašu časovú a finančnú efektivitu, čím získate  väčšie pohodlie pre seba a prípadne i svojich blízkych spolupracovníkov. 

Po správnom výbere sa smelo môžete pustiť do svojho podnikania, živnosti alebo zamestnania s vedomím, že sa na Vami zvoleného experta môžete spoľahnúť.