Rady a tipy
Ing. Michal Tezour - daňový poradca
Posledná úprava: 22.1.2024 08:36
Približný čas čítania: 2 minút

Zrážková daň z príjmu umelcov

Vytvoril si dielo alebo poskytol umelecký výkon? Prípadne ste poskytli licenciu na použitie diela alebo umeleckého výkonu? 

Ak ste mali ako fyzická osoba príjmy z umelcov za rok 2021 musíte riešiť ich zdanenie. 

Kedy musím podať daňové priznanie? 

Daňové priznanie podávajú fyzické osoby – umelci v tom prípade, ak ich príjmy neboli zdanené zrážkovou daňou pri ich vyplatení. V tomto prípade fyzické osoby podávajú daňové priznanie do 31.3.2022 resp. do 30.6.2022.

Čo je to zrážková daň a ako ju uplatním? 

Fyzická osoba umelec sa môže v zmluve s objednávateľom dohodnúť, že príjmy z vytvorenia diela alebo poskytnutia umeleckého výkonu budú zdanené zrážkovou daňou. Znamená to to, že objednávateľ ti vyplatí príjem znížený o zrážkovú daň. Zrážková daň sa vypočíta ako 19 % z hrubého príjmu umelca. Daň z príjmu teda za teba odvedie objednávateľ daňovému úradu za teba. Ďalšie povinnosti ti z toho už nevyplývajú. 

Je zrážková daň výhodná?

V prípade, že nechceš riešiť administratívu okolo podávania daňového priznania a vyčíslenia dane, tak zrážková daň je pre teba správne riešenie. Ak chceš však daň z príjmu optimalizovať a to uplatnením daňových výdavkov, tak musíš podať daňové priznanie. 

Ako si znížim daň z príjmu pri príjmoch umelca?

Fyzická osoba si pri podávaní daňového priznania k príjmom umelca môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % príjmov maximálne však 20.000,00 EUR. Ako výdavok si uplatní aj zaplatené zdravotné poistné z príjmov umelca ak mu vznikla povinnosť toto poistné za daný rok platiť. Pri vytvorení diela alebo poskytnutia umeleckého výkonu si fyzická osoba môže uplatniť aj nezdaniteľnú časť základu dane. Tú si však nemôže uplatniť pri poskytnutí licencie na použitie diela a umeleckého výkonu. 

Čo robiť v tomto období?

Ak ste v roku 2021 uzatvorili zmluvu o vytvorení diela alebo poskytnutí umeleckého výkonu, skontrolujte si, či tam máte uvedené, že tieto príjmy sú zdanené zrážkovou daňou. Ak nie podajte daňové priznanie do 31.3.2022 resp. do 30.6.2022. S vyplnením daňového priznania Vám radi pomôžeme na www.consultare.sk