Rady a tipy
Ing. Michal Tezour - expert na účtovníctvo a daňové poradenstvo
Posledná úprava: 12.9.2023 13:45
Približný čas čítania: 5 minút

Dovoz zásielok cez e-shop a DPH od 1.7.2021

Dovoz zásielok cez e-shop a DPH od 1.7.2021

Mnohí z nás nepochybne majú skúsenosť s objednávaním lacného tovaru z Číny či Ameriky cez e-shopy. Dovoz takéhoto tovaru sa vyplatil, nakoľko cena na Slovenskom trhu bola niekoľko násobne vyššia. Nízke ceny využívajú aj ziskuchtiví podnikatelia, ktorí takýto tovar nakúpili online z Číny a následne ho potom predali za 3 až 5-násobok ceny na Slovensku. Nevýhodou môže byť čakacia lehota na dodanie zásielky, ktorá niekedy trvá aj 2-3 mesiace. Od 1.7.2021 sa však Novelou zákona o DPH cena za zásielky tovaru z 3-tích krajín zvýši. 

 

Zásielky dovezené z 3-tích krajín do 30.6.2021

Zásielky tovaru, ktoré si objednáme z krajín mimo EÚ prostredníctvom e-shopu sú oslobodené od DPH, ak nepresiahnu hodnotu 22 EUR na zásielku. To znamená, že ak ste si či už ako občan alebo ako podnikateľ nakúpili tovar cez e-shop a tovar bol dodaný z krajín mimo EÚ v hodnote zásielky nepresahujúcej 22 EUR, tak Vám k zásielke nebola dorubená DPH, nakoľko do 30.6.2021 platí oslobodenie pre zásielky z 3-tích krajín v nepatrnej hodnote. 

Príklad č. 1

Občan SR si v marci 2021 objednal obal na mobilný telefón cez internetový portál aliexpres. Cena tohto obalu bola 1,- EUR, ktorú zaplatil online kartou. Zásielka v hodnote 1,- EUR bola doručená na Slovensko v máji 2021. Keďže podľa zákona o DPH platného do 30.6.2021 sú zásielky z 3-tích krajín v hodnote do 22 EUR od dane oslobodené, nebude občanovi dorubená žiadna DPH. Vzhľadom na to, že ide o zásielku oslobodenú od DPH, tak automaticky je zásielka oslobodená aj od cla. 

Príklad č. 2

Spoločnosť zaoberajúca sa predajom kabeliek nakúpila cez portál ebay 20 ks kabeliek, ktorých hodnota za kus bola 1,- EUR. Zásielka v celkovej hodnote 20 EUR bola doručená v apríli 2021 z Ameriky na Slovensko. Nakoľko si spoločnosť môže uplatniť do 30.6.2021 oslobodenie od DPH pri zásielkach nepatrnej hodnoty (22 EUR), k predmetnej dodávke kabeliek nebude vyrubená DPH a tým pádom ani clo. 

 

Novela zákona o DPH od 1.7.2021

V rámci novely zákona o DPH platnej od 1.7.2021 sa oslobodenie od DPH pri zásielkach do hodnoty 22 EUR dovezených z 3-tích krajín vypúšťa. Uvedené sa týka či už občanov nepodnikateľov, ale aj podnikateľov, fyzické a právnické osoby. Zrušením tohto zvýhodnenia sa aplikovala smernica EÚ, ktorá má za cieľ zrovnoprávnenie dodávateľov tovaru z Európskej únie a z 3-tích krajín. Keďže sa k dodávkam tovaru z 3-tích krajín neuplatňovala DPH pri zásielkach nepatrnej hodnoty, zákazníci tak uprednostňovali najmä takýchto dodávateľov. EÚ chce ponechať rovnaké práva pre všetkých dodávateľov, aby zákazníci nepodporovali iba obchod s 3-tími krajinami. 

Od 1.7.2021 sa tak bude k hodnote tovaru dovezeného z 3-tích krajín vyrubovať aj DPH a to pri zásielkach v hodnote od 0,01 EUR. Podľa nového režimu sa však clo bude počítať až pri zásielkach dovezených z 3-tích krajín, ktorých hodnota presiahne 150 EUR.  V praxi sa preto stretnete so situáciou, že za dovezený tovar síce zaplatíte DPH, avšak, ak hodnota zásielky bude nižšia ako 150 EUR, tak bude od cla oslobodený. 

 

Výpočet dane z dovezeného tovaru

DPH k dovezenému tovaru vyčísľuje colný orgán pri prevzatí zásielok na územie SR. Od 1.7.2021 vyrubí colný orgán DPH na všetky dovezené zásielky. DPH sa počíta z hodnoty zásielky, ktorá môže byť navýšená o súvisiace výdavky ako sú prepravné náklady, provízia za sprostredkovanie tovaru, poistenie zásielky, balné. Hodnotu zásielky na výpočet DPH môžu navýšiť aj dane, clá a poplatky zaplatené v zahraničí a v prípade, ak tovar podlieha aj spotrebnej dani napr. tabakové výrobky a alkohol, tak sa pripočítava aj spotrebná daň. Všetky vyššie uvedené položky tvoria základ dane. 

Vzorec na výpočet DPH z dovezeného tovaru:

Základ dane * sadzba dane = DPH

Sadzba dane sa určí podľa toho či predmetný tovar patrí do zoznamu so zníženou sadzbou DPH, čo je podľa aktuálne platnej legislatívy 10 % a základná sadzba dane je 20 %.

Príklad č. 3

Spoločnosť zaoberajúca sa predaj alkoholických nápojov si v apríli 2021 objednala fľašu rumu cez internetový portál ebay v hodnote 10 EUR. K hodnote tovaru si dodávateľ účtoval aj prepravné náklady v celkovej výške 5 EUR. Tovar bude dovezený na územie Slovenska z Ameriky 15.07.2021. K tovaru bude vyčíslená aj spotrebná daň vo výške 2 EUR. Celková hodnota zásielky na výpočet DPH tak bude v sume 17 EUR. Colný orgán vyrubí DPH k dovezenej zásielke s použitím 20 % sadzbe dane vo výške 3,40 EUR, ktorú je povinná spoločnosť kupujúca tovar aj zaplatiť. V prípade, že pôjde o platiteľa DPH, tak si DPH môže vyžiadať od štátu späť za obdobie kedy daň uhradila. 

Spôsob platby DPH z dovezeného tovaru

Vyčíslenie a úhradu DPH zo zásielok tovaru dovezeného z 3-tích krajín si môžu občania – nepodnikatelia alebo aj podnikatelia riešiť priamo s colným orgánom sami. Proces vyrubenia DPH a komunikáciu s colným orgánom si môžu zabezpečiť prostredníctvom prepravcu alebo napríklad aj cez Slovenskú poštu. Za poskytnuté služby pri vybavovaní colného konania Vám však budete musieť uhradiť aj poplatok sprostredkovateľovi, čo Vám zasa zvýši náklad na celkovú hodnotu dovezeného tovaru.