Potrebujete poradiť? 02/32338333
Firmy
Ing. Michal Tezour - daňový poradca
Posledná úprava: 6.4.2022 13:43
Približný čas čítania: 3 minút

Kto musí platiť preddavky na daň z príjmu v roku 2022?

Kto musí platiť preddavky na daň z príjmu v roku 2022?

Podnikatelia, ktorí podali daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2021 musia teraz zistiť či sú povinní platiť preddavky na daň v roku 2022. Kto a kedy musí platiť preddavky si zodpovieme v tomto blogu. 

Kto je povinný platiť preddavky na daň z príjmu v roku 2022?

Preddavky na daň z príjmu v roku 2022 sú povinní platiť podnikatelia, ktorých daňová povinnosť za rok 2021 presiahla sumu 5.000,00 EUR. 

Kedy sú preddavky splatné a ako často ich musím platiť?

Podnikatelia majú povinnosť platiť v roku 2022 preddavky na daň z príjmu mesačne alebo kvartálne. Ak bola Vaša daňová povinnosť za rok 2021 vo výške od 5.000,00 EUR do 16.600,00 EUR, tak máte povinnosť platiť kvartálne preddavky. V prípade, že Vaša daňová povinnosť za rok 2021 bola vyššia ako 16.600,00 EUR ste povinný platiť preddavky mesačne. Preddavky sú splatné vždy na konci mesiaca alebo štvrťroka, za ktorý sa majú zaplatiť. 

Akým spôsobom vypočítam výšku preddavkov?

Výška preddavku sa určuje z daňovej povinnosti za rok 2021 a to buď vo výške ¼ kvartálne alebo 1/12 mesačne. Sadzbu dane na výpočet preddavku použijem takú istú, akú som použil pri výpočte dane z príjmu za rok 2021. Od roku 2022 daňový úrad oznamuje výšku preddavkov najneskôr 5 dní pred splatnosťou preddavku.

Budem platiť preddavky na daň z príjmu iba do konca roka 2022?

Nie, ak máte povinnosť platiť preddavky na rok 2022, tak preddavky musíte platiť do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022, t.j. do 31.3.2023.

Čo v prípade, ak podám odklad na podanie daňového priznania za rok 2022?

V prípade, že požiadate o odklad daňového priznania za rok 2022, tak ste povinný platiť preddavky na daň do predĺženej lehoty na podanie daňového priznania, najdlhšie do 30.6.2023.

Kto neplatí preddavky na daň z príjmu?

Preddavky na daň z príjmu za rok 2022 neplatí:

  • Podnikateľ, ktorý vznikol v roku 2022;
  • Podnikateľ, ktorého daňová povinnosť v roku 2021 bola nižšia ako 5.000,00 EUR;
  • Podnikateľ, ktorý je počas roku 2022 v konkurze alebo v likvidácií;

Nevznikla mi povinnosť platiť preddavky na daň v roku 2022 ale podľa zisku viem, že daň platiť budem. Mám začať platiť preddavky dobrovoľne?

V tomto prípade sa preddavky na daň za rok 2022 neplatia ani dobrovoľne. Daň za rok 2022 si vysporiadate v daňovom priznaní a zaplatíte do lehoty na jeho podanie. 

Vznikla mi povinnosť platiť preddavky na rok 2022, ale predbežné výsledky ukazujú stratu. Musím platiť preddavky aj tak?

Ak Vám podľa predbežných výsledkov v roku 2022 vychádza strata, môžete požiadať daňový úrad o platenie preddavkov inak. Túto jednoduchú žiadosť musíte poslať elektronicky cez portál finančnej správy, kde uvediete dôvod žiadosti o platenie preddavkov inak a priložíte priebežnú účtovnú závierku k aktuálnemu obdobiu. Daňový úrad Vám môže zmeniť výšku preddavku podľa predbežných výsledkov na nulu alebo znížením pôvodnej výšky preddavku. Žiadosť o platenie preddavkov inak musíte poslať vždy pred splatnosťou preddavku, za ktorý žiadosť posielate. Platenie preddavkov inak určí daňový úrad iba na 3 mesiace, t.j. ak chcete platiť nižšie preddavky celý rok 2022, musíte žiadosť poslať každé 3 mesiace spolu s aktuálnymi priebežnými výsledkami. 

Vznikol som ako podnikateľ v roku 2022. Akým spôsobom budem platiť preddavky?

Podnikateľ, ktorý vznikne v roku 2022 nemá povinnosť platiť preddavky na rok 2022. Ak jeho daňová povinnosť bude za rok 2022 vyššia ako 5.000,00 EUR, vznikne mu povinnosť platiť preddavky na rok 2023. Preddavky splatné do lehoty na podanie daňového priznania uhradí do konca mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania. To znamená, že preddavky za 1 kvartál 2023 musí doplatiť do 30.4.2023.