Ekonomika
Júlia Pšenková - mzdová účtovníčka senior
Posledná úprava: 12.9.2023 13:50
Približný čas čítania: 4 minút

Zmena životného minima od 1.7.2021

V tomto blogu sa budeme venovať téme úpravy hodnoty životného minima od júla 2021. Vysvetlíme si ako sa stanovuje a ktoré veličiny ovplyvňuje. Pochopiteľne si povieme aj hodnoty nových veličín a ich účinnosť. 

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze.

Suma životného minima sa upravuje vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Vypočíta sa na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. 

Tieto údaje poskytuje ministerstvu Štatistický úrad Slovenskej republiky.

 

Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku.

 

S účinnosťou od 1.7.2021 sú aktuálne stanovené hodnoty životného minima nasledovné:

 

Hodnota životného minima sa s účinnosťou od  1.7.2021 zvýšila na sumu  218,06 eur  pre plnoletú fyzickú osobu.   

Hodnota životného minima sa s účinnosťou od  1.7.2021 zvýšila na sumu  152,12 eur  pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu.

Hodnota životného minima sa s účinnosťou od  1.7.2021 zvýšila na sumu  99,56 eur  pre dieťa.

 

Ako sme spomínali, životné minimum ovplyvňuje viacero veličín, ktoré sa do neho odvíjajú. Niektoré veličiny sú účinné okamžite, to znamená od 1.7.2021, niektoré následne od 1.1.2022.

 

S účinnosťou od 1.7.2021 sa menia nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku. Taktiež sa menia sumy zrážok pri priestupkoch a pokutách. Detailnejšie informácie vám prinášame v príspevku zmeny v exekučných zrážkach, zrážkach podľa Občianskeho súdneho poriadku a pokutách a priestupkoch.

 

S účinnosťou od 1.7.2021 sa mení aj suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie. Suma maximálneho možného zárobku sa rovná hodnote 100% životného minima stanoveného pre plnoletú fyzickú osobu.  To znamená, že je to hodnota  218,06 eur mesačne.

 

Ostatné veličiny budú účinné až od 1.1.2022.

Podstatná časť zmien od januára 2022 v dôsledku úpravy životného minima od júla 2021 sa  prejaví v oblasti dane z príjmov.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2022  pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti bude 381,61 eur mesačne.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti bude hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 3 212,75 eur, od základu dane nad 3212,75 eur bude sadzba dane 25%.

Ako sme vám písali v článku, hodnota daňového bonusu na deti sa mení už od júla 2021, ale táto zmena nie je v dôsledku zmeny životného minima, je spôsobená zmenou v legislatíve.

Daňový bonus na deti od 07/2021 do 12/2021 

  • deti od 15 do 25 rokov – bonus vo výške 23,22 eur
  • deti od 6 do 15 rokov – bonus vo výške 39,47 eur
  • deti do 6 rokov – bonus vo výške 46,44 eur

 

Zmena hodnoty daňového bonusu na deti vzhľadom k zvýšeniu životného minima sa prejaví až od januára 2022 nasledovne:

Daňový bonus na deti od 01/2022 

  • deti od 15 do 25 rokov – bonus vo výške 23,57 eur
  • deti od 6 do 15 rokov – bonus vo výške 43,60 eur
  • deti do 6 rokov – bonus vo výške 47,14 eur

 

Najneskôr sa prejaví zmena výšky životného minima pri veličinách patriacich k ročnému zúčtovaniu dane alebo daňovom priznaní fyzickej osoby za rok 2022 –  až v období január až marec 2023.

V ročnom zúčtovaní dane  alebo daňovom priznaní za rok 2022 bude výška nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka  v nadväznosti na výšku základu dane. Ak daňovník dosiahne základ dane do 20 235,97 eur  nezdaniteľná časť na základu dane na daňovníka za rok 2022 bude  4579,26 eura. Po prekročení základu dane 20 235,97 eur bude nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka postupne klesať.

Sadzba dane fyzických osôb.

Sadzba dane 19% zo základu dane bude  do sumy 38 553,01 eur vrátane. Sadzba dane  25% zo základu dane bude zo sumy presahujúcej 38 553,01 eur.

 

Daň za rok 2022 sa nevyrubí a neplatí, ak celkové zdaniteľné  príjmy daňovníka nepresiahnu sumu 2 289,63 eur.

 

Posledným dopadom, ktorý si vyčíslime, sú štátne dávky od 1.1.2022.

Rodičovský príspevok bude od 1.1.2022 :

  • ak rodič nepoberal materská 280,00 eur
  • ak rodič poberal materské 383,80 eur

 

S účinnosťou od 1.1.2021 bude prídavok na dieťa 25,88 eur mesačne a príplatok k prídavku na dieťa 12,14 eur mesačne.