Ekonomika
Ing. Michal Tezour - daňový poradca
Posledná úprava: 13.9.2021 14:39
Približný čas čítania: 6 minút

Vrátenie DPH zo zahraničia

Vrátenie DPH zo zahraničia

V prípade, že ste ako podnikatelia aj platiteľom DPH a zároveň obchodujete so zahraničím, mali by ste zbystriť pozornosť na obchody, ku ktorým Vám zahraničný dodávateľ pripočítal DPH. Do 30.9. je možné podať elektronicky cez portál finančnej správy žiadosť o vrátenie zahraničnej DPH. Týka sa to však iba riadnych platiteľov DPH, ktorí sú registrovaní či už po prekročení ročných tržieb alebo dobrovoľne. .

Mnohí podnikatelia nakupujú v rámci svojich ciest po zahraničí tovar alebo služby. Ak ste fyzicky v inej krajine a nakupujete tovar napr. v kamennej predajni, dostanete pokladničný doklad o nákupe tovaru, na ktorom Vám predávajúci vyčísli DPH daného štátu kde nakupujete. Podobne Vám pripočítajú DPH v zahraničí aj pri poskytovaní služieb najčastejšie k ubytovaniu. Nakoľko je služba ubytovanie poskytovaná na území daného štátu a nedá sa „preniesť“ do tuzemska, k tejto službe Vám bude vždy pripočítaná zahraničná DPH, ktorú musíte na mieste zaplatiť. Pri bežných obchodoch so zahraničnými podnikateľmi, ktorí sú platiteľmi DPH vo svojej krajine sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti. To znamená, že, ak nakúpim tovar od zahraničného dodávateľa na faktúru a tento tovar mi dodávateľ doručí, tak faktúru vystavuje bez DPH a ja ako slovenský podnikateľ nemusím riešiť žiadosť o vrátenie zahraničnej DPH. V prípade, že si tovar, ktorý využívam na podnikanie nakúpim v zahraničí v kamennej predajni a popri tom v zahraničí aj natankujem, tak k týmto nákupom mi bude pripočítaná DPH danej krajiny. 

Čo robiť, ak som za predchádzajúci kalendárny rok nakupoval v zahraničí s DPH danej krajiny? V prvom rade je dôležitá evidencia zahraničnej DPH rozdelená podľa jednotlivých krajín, ktorých sa DPH týka. Následne sledujeme kritéria, či žiadosť o vrátenie vôbec posielať. Žiadosť o vrátenie zahraničnej DPH sa posiela za každú krajinu samostatne. Preto je dôležité sledovať kritéria danej krajiny, na základe ktorých DPH zahraničným podnikateľom aj vrátia. Spravidla každá krajina ma stanovenú podmienku, že, ak výška DPH z danej krajiny neprekročí za kalendárny rok 50 EUR, tak táto krajina Vám DPH nevráti. Ostatné podmienky sa medzi jednotlivými krajinami mierne líšia a každá krajina si ich stanovuje osobitne. Pri niektorých krajinách musíte scanovať aj všetky doklady, z ktorých si DPH žiadate vrátiť, pričom iné krajiny chcú len doklady, ktorých základ dane je vyšší ako 250 EUR. Jednotlivé krajiny si aj určujú, z ktorých nákupov DPH nevrátia. Ide spravidla o nákup PHM do osobných motorových vozidiel a nákupy osobnej spotreby typu jedlo, nápoje, alkohol a tabak. Výdavky na zahraničnú DPH, ktorá za kalendárny rok v jednej krajine neprekročí 50 EUR je daňovo uznaným nákladom. 

Príklad č. 1

Slovenský živnostník išiel na stretnutie so svojím klientom v Rakúsku za účelom podpisu obchodných zmlúv. Po ceste musel v Rakúsku natankovať PHM v celkovej hodnote 50 EUR pričom rakúska DPH bola vo výške 8,33 EUR. Klienta pozval v Rakúsku aj do reštaurácie na obed v celkovej hodnote 120 EUR z čoho 20 EUR je rakúska DPH. Má slovenský živnostník platiteľ DPH nárok na vrátenie zahraničnej DPH? 

Odpoveď:

Vzhľadom na to, že za kalendárny rok nemal slovenský živnostník už žiadne ďalšie výdavky v Rakúsku, ku ktorým by mu bola pripočítaná rakúska DPH, tak žiadosť o vrátenie zahraničnej DPH podávať nemusí nakoľko nie je splnený minimálny limit na vrátenie 50 EUR. Navyše Rakúsku nevracia DPH z PHM a reprezentačných výdavkov. Živnostník si môže uplatniť daňovo uznaný výdavok vo výške 8,33 EUR čo je DPH z PHM. 

Žiadosť o vrátenie zahraničnej DPH sa vypĺňa cez portál finančnej správy a odosiela sa elektronicky. Ak spĺňate limity na vrátenie DPH, tak za každú krajinu musíte vyplniť náležitosti jednotlivých nákupov ako sú číslo dokladu, dátum dodania, základ dane a DPH v mene danej krajiny, identifikačné číslo pre DPH dodávateľa od ktorého ste tovar alebo službu nakúpili a zadanie kódu položky, z ktorej DPH žiadate vrátiť. Jednotlivé kódy sú v žiadosti už preddefinované ako napríklad PHM, ubytovanie a podobne. V prípade, že si z týchto kódov neviete vybrať, tak zvolíte kód iné a napíšete o akú položku ide v jazyku danej krajiny, z ktorej DPH žiadate vrátiť. Nezabudnite k jednotlivým nákupom priložiť aj scan dokladu, z ktorého Vám DPH majú vrátiť. Po odoslaní žiadosti Vás bude kontaktovať daňový úrad príslušnej krajiny a upovedomí Vás o tom či Vám DPH vráti v celej výške alebo len časť, či Vám nevrátiť vôbec nič. Taktiež si daňový úrad môže dožadovať podpornú dokumentáciu k jednotlivým nákupom napr. účel cesty pri DPH z ubytovania. Proces s vypĺňaním žiadosti o vrátenie zahraničnej DPH je dosť náročný, preto odporúčame vyhľadať odborníkov, ktorí už majú v danej oblasti skúsenosti. Žiadosti o vrátenie zahraničnej DPH radí vybavíme za Vás. Kontakty nájdete na našej webstránke.

 

Príklad č. 2

Spoločnosť zaoberajúca sa prepravou tovaru so sídlom na Slovensku, prepravuje tovar svojmu zákazníkovi do Rumunska vlastnou nákladnou dopravou. Vzhľadom na to, že vodiči prepravnej spoločnosti často tankujú PHM v Rumunsku a majú k tomu vyčíslenú aj rumunskú DPH rozhodli sa požiadať o vrátenie zahraničnej DPH z Rumunska. Majú nárok na vrátenie tejto DPH? 

Odpoveď:

Vzhľadom na to, že ide o tankovanie PHM do nákladných vozidiel a nejde o osobnú prepravu, tak Rumunsko DPH slovenskému prepravcovi na základe žiadosti a predložených dokladov vráti. Pre veľké množstvo výdavkov na PHM je aj prekročený limit 50 EUR na DPH z Rumunska a sú splnené všetky podmienky na vrátenie DPH.