Rady a tipy
Ing. Michal Tezour - daňový poradca
Posledná úprava: 14.9.2023 12:59
Približný čas čítania: 3 minút

Príjmy umelkyne v meste a ich zdaňovanie

Príjmy umelkyne v meste a ich zdaňovanie

Si umelkyňa, ktorá má príjmy z vytvorenia diela, z podania umeleckého výkonu alebo z poskytnutia licencie na použitie diela? Potom si prečítaj nasledujúce riadky, aby si vedela ako sa tieto príjmy zdaňujú. 

Aký je rozdiel medzi príjmami za vytvorenie diela a použitie diela? 

Ako umelkyňa musíš rozlišovať či si dielo sama vytvorila alebo či si iba poskytla právo na jeho používanie. Rozdiel je v tom, že príjmy z vytvorenia sú aktívne príjmy kdež to príjmy z použitia diela na základe licenčných zmlúv sú príjmy pasívne. Vzhľadom na túto skutočnosť je rozdiel medzi zdaňovaním aktívnych a pasívnych príjmov a uplatňovaním výdavkom k nim prislúchajúcim. (Spôsoby zdaňovania a uplatňovania výdavkov si vysvetlíme nižšie.)

Čo to znamená vytvorenie diela?

Príjmy za vytvorenie diela sú také príjmy, ktoré mi sú vyplatené na základe zmluvy o dielo. V tejto zmluve je presne definované čo vytváram a akú odplatu zato dostanem. Medzi príjmy z vytvorenia diela patria napríklad príjmy autorov literárnych diel, textárov, sochárov, maliarov, fotografov a ďalších umelcov, ktorí vytvoria akékoľvek umelecké dielo.

Kedy podávam umelecký výkon?

Umelecký výkon podávajú herci vo filmoch, reklamách, dokrútkach, dabingu alebo v divadle, speváci na rôznych podujatiach a moderátori či už v televízií, rozhlase alebo na rôznych akciách. Podanie umeleckého výkonu je aj práca producentov, režisérov, scénaristov, kameramanov a pod. 

Ako zdaňujem aktívne príjmy umelkyne?

Umelkyňa môže zdaniť svoje príjmy dvoma spôsobmi. Buď sa dohodne s objednávateľom diela či umeleckého výkonu na tom, že príjmy sa jej vyplatia znížené o zrážkovú daň 19 % alebo sa dohodnú o nezrážaní zrážkovej dane a umelkyňa si daň z príjmu vysporiada podaním daňového priznania. 

Ktoré výhody môžem ako umelkyňa využiť, keď si podám daňové priznanie?

Ak sa dohodneš s objednávateľom, že ti príjmy z vytvorenia diela a podania umeleckého výkonu nezdaní zrážkovou daňou, zdaníš tieto príjmy vo svojom daňovom priznaní. Má to niekoľko výhod. Tou najväčšou je, že zrážková daň by bola automaticky vo výške 19 % z príjmov avšak pri podávaní daňového priznania môžeš uplatniť aj sadzbu 15 % ak súčet príjmov umelkyne a príjmov z podnikania nie je vyšší ako 49 790 EUR za rok. Pri podávaní daňového priznania máš právo výberu spôsobu uplatnenia výdavkov. Na výber máš uplatňovanie skutočných výdavkov alebo paušálnych výdavkov vo výške 60 % z príjmov umelkyne maximálne však do 20.000,00 EUR za rok. Pri aktívnych príjmoch môžeš dosiahnuť aj daňovú stratu, ktorou si môžeš ponížiť príjmy umelkyne v nasledujúcich rokoch. Výhodou je aj možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu. 

Akým spôsobom zdaňujem pasívne príjmy umelkyne?

Pasívne príjmy sa zdaňujú rovnakým spôsobom ako aktívne príjmy. To znamená, že ak sa v licenčnej zmluve nedohodneš na vysporiadaní dane z príjmu z použitia diela alebo umeleckého výkonu zrážkovou daňou, tak podávaš daňové priznanie. 

Ako prebieha uplatnenie všetkých výhod pri zdaňovaní pasívnych príjmov umelkyne? V akých prípadoch umelkyňa podáva daňové priznanie? Musíš ako umelkyňa požiadať o DIČ?  Všetky informácie sa dočítate TU