Ekonomika
Ing. Michal Tezour - daňový poradca
Posledná úprava: 6.9.2021 09:36
Približný čas čítania: 4 minút

Rodinné firmy

Rodinné firmy 

Mnohí z Vás ste sa už určite stretli s pojmom rodinná firma. Čo tento pojem znamená, aké sú riziká rodinného podnikania a čo to znamená z pohľadu účtovníctva a daní sa dozviete v tomto blogu. 

Čo je to rodinná firma?

Rodinná firma znamená, že podnikanie v 1 firme vykonávajú minimálne 2 členovia rodiny. Rodinná firma môže mať formu živnosti, kedy spolu podnikajú napr. otec a syn. Najčastejšou formou rodinného podnikania je spoločnosť s ručením obmedzeným. Rodinnú sro-čku spoznáte tak, že sú v nej spoločníci s rovnakým priezviskom, pričom ide o rodinných príslušníkov. Túto formu využívajú najmä rodinní príslušníci v priamom rade (otec, syn, vnuk, manželka, dcéra, matka). Menej zriedkavou formou rodinnej firmy je akciová spoločnosť, pretože v tomto prípade je potrebné zainteresovať do podnikania viacero príbuzných ako členov predstavenstva či dozornej rady. Táto forma je vhodná pre podnikanie s príbuznými v nepriamom rade (súrodenci, tety, ujovia, bratranci, sesternice). 

Definíciu rodinnej firmy na Slovensku neustanovuje žiaden zákon, avšak novelou zákona o sociálnej politike a sociálnych podnikoch chce Ministerstvo práce túto definíciu zapracovať. Je to však iba vo forme návrhu a nevieme či v roku 2021 bude definícia rodinnej firmy už aj legislatívne zakotvená. Na Slovensku môžeme teda považovať za rodinnú firmu každú firmu, v ktorej sa podieľajú či už vlastníctvom alebo konaním minimálne 2 rodinní príslušníci. 

Prečo rodinná firma?

Rodinná firma slúži na to, aby sa podnikanie, ktoré vyvinul podnikateľ mohlo šíriť aj na ďalšie generácie napr. z otca na syna a pod. Rodinná firma prosperuje, ak sú v nej rodinní príslušníci, ktorí majú medzi sebou dobré vzťahy, dopĺňajú sa a majú dobré nápady na zlepšenie podnikania. Mnoho podnikateľov si zakladá spoločnosť so svojimi príbuznými aj z toho dôvodu, aby všetok zisk z podnikania zostal v rodine a nemusel sa s ním deliť s cudzími spoločníkmi. Ak rodinná firma prosperuje tak, to že ide o rodinný biznis je aj dobrou reklamou pred očami verejnosti. 

Riziká rodinného podnikania

V praxi nie je jednoduché skĺbiť rodinný život a podnikanie. Stretávanie rodinných príslušníkov doma aj v práci nemusí znamenať vždy úspech. Preto je dôležité si vždy uvedomiť aké vzťahy máte s rodinnými príslušníkmi, s ktorými chcete začať podnikať. Ak sú 2 spoločníci v sro manželia a majú rovnaký podiel na rozhodovaní vo firme, tak ide akoby o druhé manželstvo J. Nikdy by však rodinné spory nemali ohroziť spoločné podnikanie, pretože to môže mať negatívne následky na rodinnú firmu. Fungovanie a prosperita rodinnej firmy záleží aj od vzájomných vzťahov nielen v rodine, ale aj vo firme. 

Rodinná firma z pohľadu účtovníctva a daní

Spôsob vedenia účtovníctva v rodinnej firme sa výrazne neodlišuje od vedenia účtovníctva v bežnej firme. Dodržiavajú sa presne tie isté pravidlá, ktoré upravujú zákony v oblasti účtovníctva. Špecifiká v rodinnej firme sú účtovanie o vyplatenej mzde a odmeny spoločníkom alebo konateľom, o pôžičkách poskytnutým alebo prijatým rodinným príslušníkom vo firme a iné pohľadávky a záväzky, ktoré sa vykazujú voči spoločníkom či konateľom. V účtovníctve je dôležité mať odlíšené všetky transakcie, ktoré vznikli medzi rodinnými príslušníkmi vo firme. Tieto transakcie sa skúmajú z pohľadu dane z príjmu. Zákon o dani z príjmu totižto považuje takéto transakcie za kontrolované transakcie a rodinní príslušníci sú v postavení spriaznenej osoby. V prípade, že rodinné firmy medzi sebou obchodujú napr. nakupujú a predávajú tovar či poskytujú služby, tak všetky tieto transakcie musia byť poskytnuté za rovnakú cenu, za akú by ju poskytli aj inej osobe ako je rodinný príslušník. Spriaznené osoby sú rodinní príslušníci v priamom aj nepriamom rade. K týmto transakciám sú firmy povinné vypracovávať aj transferovú dokumentáciu a v prípade daňovej kontroly je povinná túto dokumentáciu predložiť. Ak daňová kontrola zistí, že ceny za transakcie medzi rodinnými príslušníkmi neboli obvyklé ako sú na trhu, tak nielen, že budete musieť dodaniť zistený rozdiel ale daňový úrad Vám udelí aj pokutu a úroky z omeškania. Preto, ak v rodinnom podnikaní máte akékoľvek transakcie s rodinnými príslušníkmi dbajte na to, aby ste rodinných príslušníkov nijako nezvýhodňovali napr. znížením ceny za poskytnuté služby.