Ekonomika
Ing. Michal Tezour - daňový poradca
Posledná úprava: 18.11.2021 14:44
Približný čas čítania: 3 minút

Kedy a kto mi vráti preplatok z ročného zúčtovania poistného za rok 2020?

Kedy a kto mi vráti preplatok z ročného zúčtovania poistného za rok 2020? 

V prípade, že ste boli v roku 2020 zamestnaná alebo ste podnikali, či mali iný príjem, týka sa Vás ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ktoré vykonáva Vaša zdravotná poisťovňa. 

Z ktorých príjmov mi môže vzniknúť preplatok ročného poistného? 

Preplatok na zdravotnom poistení Vám môže vzniknúť pri týchto príjmoch:

 • Príjmy zo zamestnania
 • Príjmy zo živnosti
 • Príjmy zo slobodného povolania (advokát, lekár, audítor, daňový poradca)
 • Príjmy z umeleckého výkonu
 • Príjmy športovcov
 • Príjmy finančných sprostredkovateľov
 • Kapitálové príjmy (príjmy z predaja cenných papierov)
 • Príjmy z predaja kryptomien
 • Príjmy z peňažného a nepeňažného plnenia prijaté pri výkone klinického skúšania
 • Príjmy z príležitostných činností

Z vyššie uvedených príjmov vám v roku 2021 vznikne preplatok na zdravotnom poistení iba vtedy, ak ste platili preddavky na zdravotné poistenie v roku 2020.

Dokedy mi spraví zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie poistného?

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie po podaní daňového priznania za rok 2020 a to najneskôr do 30.9.2021. V prípade, že ste si podali odklad daňového priznania do 30.6.2021, tak zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného do 31.10.2021.

Akým spôsobom sa dostanem k preplatku na poistnom?

Preplatok na ročnom zúčtovaní poistného za rok 2020 Vám poisťovňa vráti na Váš bankový účet, z ktorého ste uhrádzali preddavky. Lehota na vrátenie preplatku je 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o preplatku na poistnom, pričom máte 15 dní nato, aby ste sa voči výsledku odvolali ak si myslíte, že nie je vypočítaný správne. 

Ako mi zdravotná poisťovňa oznámi výsledok ročného zúčtovania poistného?

Výsledok ročného zúčtovania poistného zasiela zdravotná poisťovňa:

 • do schránky na www.slovensko.sk, ak ju máte zriadenú
 • poštou na adresu trvalého bydliska alebo sídla podnikania
 • poštou na inú korešpondenčnú adresu nahlásenú na zdravotnej poisťovni
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo na elektronickej pobočke na webe zdravotnej poisťovne.

Komu zdravotná poisťovňa oznámi výsledok ročného zúčtovania?

Výsledok ročného zúčtovania posiela zdravotná poisťovňa buď Vášmu zamestnávateľovi a to iba v prípade, že ste mali iba príjmy zo zamestnania alebo priamo Vám ak ste mali príjmy z podnikania, či ďalšie príjmy. Ak ste mali príjmy aj zo zamestnania aj z podnikania, tak zdravotná poisťovňa zašle oznámenie výsledku ročného zúčtovania zamestnávateľovi aj Vám. 

 

Ak sa počíta poistné pri ročnom zúčtovaní?

Pri výpočte zdravotného poistenia za rok 2020 sa zohľadňuje základ dane z vašich príjmov či už zo zamestnania alebo z iných príjmov. Príjmy zo zamestnania sa porovnajú na zaplatené preddavky, ktoré sa platili vo výške 13,4 % z hrubej mzdy. Výpočet poistného k ostatným príjmom je vo výške 14 % zo základu dane, vyčísleného v daňovom priznaní za rok 2020. Toto poistné sa porovná na zaplatené preddavky, pričom môže vzniknúť preplatok alebo nedoplatok. 

Čo ak som nepodala daňové priznanie do 30.6.2021?

Ak ste v situácií, že ste nestihli podať daňové priznanie za rok 2020 ani v lehote na odklad daňového priznania t.j. do 30.6.2021, tak zdravotná poisťovňa Vám ročné zúčtovanie nie je povinná v tomto prípade vykonať. V prípade, že podáte daňové priznanie po 31.10.2021 a vznikne Vám preplatok na zdravotnom poistení, je potrebné si tento preplatok vyžiadať poštou alebo prostredníctvom elektronickej pobočky od zdravotnej poisťovne.