Ekonomika
Ing. Michal Tezour - daňový poradca
Posledná úprava: 25.11.2021 09:11
Približný čas čítania: 4 minút

Nákup tovaru a služby z 3 krajín z pohľadu DPH

Čo znamená nákup z 3 krajín? 

Nákup z 3 krajín znamená, že ste si nakúpili tovar alebo objednali služby od dodávateľov, ktorí majú sídlo v štáte, ktorý nie je členom Európskej únie. Najčastejším príkladom je nákup lacného tovaru z Číny cez e-shop. 

Som podnikateľ a nakupujem z 3 krajín. Na čo si mám dať pozor?

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, či som platiteľom DPH alebo nie. Od toho sa odvíjajú aj registračné povinnosti na daňovom úrade. Ďalším dôležitým kritériom je rozlíšenie či nakupujem tovar alebo služby. 

Nie si platiteľom DPH a obchoduješ s 3 krajinami? Máš nejaké povinnosti?

V prípade, že nie si platiteľom DPH a nakupuješ tovar alebo prijímaš služby z 3 krajín, nemáš povinnosť sa registrovať na daňovom úrade ako platiteľ DPH. Porovnajme si, ako to funguje v EÚ. Rozdiel je v tom, ak by si prijal službu či tovar z EÚ. Ako neplatiteľ si povinný sa registrovať pred prijatím služby z EU, pričom budeš štátu odvádzať DPH z týchto služieb. Pri nákupe tovaru z EÚ sleduješ hranicu hodnoty tovaru 14 000,00 EUR za kalendárny rok. Ak túto hranicu neprekročíš, tak nie si povinný sa registrovať a teda ani platiť z týchto nákupov DPH. Pri kúpe tovaru z 3 krajín ti finančná správa vyrubí clo aj DPH na úhradu. Ako neplatiteľ si clo aj DPH zaúčtuješ do nákladov, pretože nemáš nárok na vrátenie DPH.

Budem uplatňovať prenos daňovej povinnosti aj keď som neplatiteľ DPH?

Neplatiteľ DPH nemá svoje IČ DPH na základe ktorého by sa mohol identifikovať u svojho dodávateľa na uplatnenie prenosu daňovej povinnosti. Preto ak neprekročí 14 000,00 EUR hranicu hodnoty tovaru nakúpeného z EÚ za kalendárny rok, faktúru za nákup tovaru mu bude vystavená s DPH členského štátu EÚ dodávateľa. Túto DPH si ako neplatiteľ DPH nemôže žiadať o vrátenie a bude predstavovať pre neho daňový výdavok. 

 

Aké sú moje povinnosti ako platiteľa DPH pri obchodovaní s 3 krajinami?

Povinnosti platiteľa DPH sa oproti neplatiteľovi líšia najme pri prijatí služieb z 3 krajín. Ak prijímaš službu z 3 krajiny a nepôjde napríklad o prepravu osôb, ubytovanie alebo reštauračné služby, si povinná uplatniť prenos daňovej povinnosti. To znamená, že na hodnotu takejto služby uplatníš v daňovom priznaní k DPH samozdanenie a dopad na výšku DPH bude nulový. Rovnako sa postupuje aj pri prijatí služby z EÚ. Dovoz tovaru z 3 krajín sa v daňovom priznaní DPH neuvádza. Finančná správa ti vyrubí z hodnoty dovezeného tovaru clo a DPH. Oproti neplatiteľovi je rozdiel v tom, že si DPH môžeš žiadať od štátu späť za obdobie, v ktorom si túto DPH zaplatil. Clo a DPH finančná správa nevyrubí ak je dovážaný tovar v zmysle colného sadzobníka oslobodený od cla.

Môžem si žiadať o vrátenie DPH z každého tovaru z 3 krajín?

Nárok na vrátenie vyrubenej DPH z dovezeného tovaru vzniká platiteľom DPH z tovaru, ktorý používa na podnikanie. To znamená, že v prípade nákupu tovaru na osobnú spotrebu, ktorý sa nemôže uplatniť ako daňový výdavok, si platiteľ DPH nemôže žiadať o vrátenie DPH od štátu. 

Vyrubí mi daňový úrad DPH aj keď bude tovar z 3 krajín od cla oslobodený?

Ak je v zmysle colného sadzobníka dovážaný tovar z 3 krajín oslobodený od cla tak je oslobodený aj od DPH. Daňový úrad v tomto prípade DPH nevyčísli a ty nemusíš žiadať o jej vrátenie. 

Existuje hranica hodnoty zásielok z 3 krajín kedy neplatím clo a DPH?

Od 1.7.2021 vyrubuje clo a DPH finančná správa zo všetkých zásielok, ktoré nie sú od cla oslobodené bez ohľadu na to v akej hodnote zásielka je. V minulosti boli od cla a DPH oslobodené malé zásielky z 3 krajín do hodnoty 150 EUR. To už žiaľ neplatí. Nahlásenie dovezeného tovaru daňovému úradu ti vie zabezpečiť aj kuriérska spoločnosť, prepravca či Slovenská pošta.