Rady a tipy
Ing. Michal Tezour - daňový poradca
Posledná úprava: 25.11.2021 09:40
Približný čas čítania: 4 minút

Nákup vianočných darčekov z EÚ alebo z 3-tích krajín. Čo je výhodnejšie?

Na čo mám myslieť pred nákupom darčekov zo zahraničia? 

Pri nákupoch tovaru zo zahraničia treba počítať nielen s tým, aby darček pred Vianocami prišiel včas, alebo sa počas prepravy nepoškodí ale treba myslieť aj na cenu, ktorá sa môže v závislosti od toho odkiaľ darček nakupujem líšiť. 

Čo mi môže navýšiť cenu vianočného darčeka?

Okrem vzdialenosti a teda z toho súvisiacimi nákladmi na prepravu treba myslieť aj nato, či mi predávajúci pripočíta k cene tovaru DPH alebo či budem platiť pri doručení tovaru clo. 

Musím platiť DPH aj keď si objednávam vianočné darčeky zo zahraničia?

Vzhľadom nato, že darčeky objednávaš v postavení fyzickej osoby občana, tak pri nákupoch tovaru z EÚ ti predávajúci pripočíta DPH k cene tovaru. Sadzba závisí od platných zákonov krajiny EÚ, z ktorej si tovar objednávaš. Keďže si vianočné darčeky objednávaš na súkromné účely (obdarovanie blízkych) DPH ti bude vyčíslená vždy ako konečnému spotrebiteľovi.

Vyčíslia mi DPH aj keď si vianočné darčeky objednám z 3-tích krajín?

Pri objednávke tovaru z 3-tích krajín ti predajcovia DPH okamžite nevyčíslia aj keď nakupuješ ako súkromná osoba. DPH z hodnoty tovarov nakúpených z 3-tích krajín ti vyčísli colný úrad pri dodávke týchto tovarov. Základ na výpočet DPH zvyšuje aj vyrubené clo finančnou správou a to bez ohľadu nato v akej hodnote si tovar nakúpila. 

Kedy som povinná platiť clo?

Clo je povinný platiť každý z tovarov, ktoré sú dovážané na Slovensko z 3-tích krajín a nie sú od cla oslobodené. Tovar oslobodený od cla je uvedený v colnom sadzobníku, ktorý vydáva finančná správa. Ak takýto tovar príde na Slovensko som povinná vyplniť formulár o dovezenom tovare a finančná správa mi dorubí clo, ktoré budem musieť zaplatiť. Od 1.7.2021 si povinná platiť clo za zásielky od 0,01 EUR. Do tohto dátumu platilo oslobodenie od cla pri zásielkách do 150 EUR, ktoré si si objednávala z e-shopov napr. z Číny. To znamená, že pri kupovaní vianočných darčekov z 3-tích krajín si teraz priplatíš viac. 

Akým spôsobom zaplatím clo a DPH za nakúpené darčeky?

V prípade, že darčeky nakúpiš v rámci EÚ nemusíš nič riešiť. DPH zaplatíš v celkovej hodnote tovaru predajcovi a tovar, ktorý si si v EÚ nakúpila už nikde nemusíš nahlasovať. Inak je to pri nákupe tovaru z 3-tích krajín. V súčasnosti ponúkajú služby ohľadom nahlasovania tovaru z 3-tích krajín na finančnú správu rôzne kuriérske spoločnosti ako aj Slovenská pošta. Po uhradení poplatku za tieto služby dostaneš už len colný výmer z finančnej správy o výške cla a DPH, ktoré si povinná v určitej lehote aj zaplatiť. 

Odkiaľ sa mi platí darčeky kupovať?

Najdôležitejšia je samozrejme cena, za ktorú darček kupujem. Ak je cena rovnakého tovaru o polovicu nižšia v 3-tej krajine ako v EÚ, tak vtedy sa mi oplatí zniesť aj ďalšie náklady ako sú clo, DPH, preprava a poplatok za nahlásenie tovaru. V prípade, že by bola cena tovaru približne rovnaká, tak jasnou voľbou by bol nákup z EÚ. 

Môžem kupovať vianočné darčeky zo zahraničia na firmu, aby som neplatil DPH?

Ak si podnikateľka, máš napríklad vlastnú spoločnosť a je zároveň aj platiteľom DPH, tak akýkoľvek tovar nakúpiš zo zahraničia bez DPH či už pôjde o nákup z EÚ alebo z 3-tích krajín. Dôležité je však poznamenať, že výdavky na nákup vianočných darčekov nie sú daňovo uznaným nákladom a z toho dôvodu budeš musieť DPH z nákupu tovaru v EÚ zaplatiť na Slovensku a podať daňové priznanie k DPH. Pri nákupe vianočných darčekov z 3-krajín postupuješ rovnako ako keby si si darčeky objednávala ako súkromná osoba. To znamená, že vianočné darčeky sa cez vlastné podnikanie kupovať neoplatí.