Start-up
Ing. Michal Tezour - expert na účtovníctvo a daňové poradenstvo
Posledná úprava: 12.9.2023 13:43
Približný čas čítania: 5 minút

Start up

START UP z pohľadu účtovníctva a daní

Máte rozbiehajuci sa biznis a založili ste si spoločnosť, cez ktorú budete podnikať? Čo všetko je potrebné pri začatí podnikania dodržať z účtovného a daňového hľadiska? Na túto otázku si odpovieme v nasledujúcom článku. 

 

Registrácia spoločnosti

So vznikom spoločnosti, ktorú budete používať pri svojom START UP projekte Vám pomôže právnik. Ten vám pripraví všetky potrebné dokumenty, ktoré súvisia so založením spoločnosti. Dnešná doba nám ponúka už aj digitálnu formu založenia spoločnosti a vznik spoločnosti vybavíte aj jednoducho elektronicky. Bez problémov Vám právnik zabezpečí elektronickú komunikáciu s úradmi na základe udelenej plnej moci. 

Spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra, ktorý vedie Okresný súd podľa sídla spoločnosti. Po vzniku spoločnosti je potrebné, aby ste podali žiadosť o registráciu na daň z príjmov a finančná správa Vám pridelí DIČ do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti o registráciu. Veľkou výhodou zriadenia spoločnosti elektronickou formou cez jednotné kontaktné miesto odboru živnostenského oprávnenia obvodného úradu je, že žiadosť o registráciu na daň z príjmu nemusíte riešiť, pretože oznámenie vzniku spoločnosti zašle finančnej správe predmetný úrad. 

Dôležitou skutočnosťou je, že pri vzniku spoločnosti sa automaticky nestáva vaša spoločnosť platiteľom DPH. Registrácia je len na daň z príjmu, na základe ktorej budete za spoločnosť podávať každý rok daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb. V prípade, ak by ste sa chceli stať platiteľom DPH, môžete podať žiadosť o registráciu, a to buď na dobrovoľnú registráciu alebo povinnú registráciu po presiahnutí tržieb z predaja tovaru alebo služieb nad sumu 49 790,00 EUR za posledných 12 kalendárnych mesiacov. 

Dobrovoľná registrácia DPH pri START UP spoločnostiach je výhodná vtedy, ak máte počas rozbiehajúceho sa biznisu investície do kúpy nehnuteľností, strojov, motorových vozidiel alebo už máte zazmluvnených dodávateľov, ktorý Vám pomáhajú s vývojom Vášho podnikania. Zo všetkých takýchto nákupov si môžete ako platiteľ DPH žiadať o vrátenie DPH cez podané daňové priznanie, pričom v prípade nakupovania majetku pôjde aj o významné sumy. Po tom ako sa stanete platiteľom DPH musíte podávať  daňové priznanie k DPH mesačne a prípade daň aj zaplatiť. 

START UP-ové spoločnosti spravidla začínajú s menším počtom zamestnancov, čo však môže mať do budúcnosti rastúcu tendenciu. Pred prijatím prvého zamestnanca sa spoločnosť musí zaregistrovať do sociálnej poisťovne. Následne do 8 dní aj do zdravotnej poisťovne, podľa toho, v ktorej poisťovni je prijatý zamestnanec poistený. Po prijatí prvého zamestnanca do pracovného pomeru je spoločnosť povinná sa zaregistrovať aj na daňovom úrade ako platiteľ dane zo závislej činnosti. 

Vedenie účtovníctva

Po vzniku vašej spoločnosti je dôležitým krokom nájsť si spoľahlivého a odborne zdatného účtovníka. Pri vzniku spoločnosti sa otvárajú účtovné knihy, do ktorých sa postupne budú zaznamenávať transakcie v účtovníctve. Ak predpokladáte pomalý rozbeh Vášho podnikania dohodnite si k tomu aj prislúchajúci paušál za spracovanie účtovníctva. Na začiatku podnikania má spoločnosť spravidla menej dokladov, avšak s nárastom činnosti prirodzene príde aj nárast dokladov, ktoré bude potrebné spracovávať. Nemusíte sa obávať komunikácie s úradmi. Každý šikovný účtovník a mzdár bude komunikovať a posielať rôzne podklady a výkazy na daňový úrad, do sociálnej či zdravotnej poisťovne za Vás. V prvom roku podnikania, najmä, ak sa biznis ešte len vyvíja je možné, že dosiahnete stratu. Je to spôsobené aj tým, že investujete do kúpy majetku alebo vynaložíte zvýšené náklady na reklamu, aby ste sa dostali do povedomia spoločnosti a našli si tak verných zákazníkov. Nezúfajte však, tieto straty môžete vysporiadať v nasledujúcich rokoch, keď sa Vám bude dariť, ba dokonca si ich budete môcť uplatniť pri znižovaní základu dane z príjmu. Nezabúdajte, že spoločnosť musí vždy viesť podvojné účtovníctvo a teda nezdaňuje svoje príjmy podľa úhrady, ale podľa vzniku v účtovníctve. 

 

Dlh alebo investícia?

Každý dobrý nápad, s ktorým do START UP pôjdete potrebuje samozrejme aj dostatok financií. Tu je dôležité akým spôsobom budete Váš biznis na začiatku podnikania financovať. V prípade, že ako spoločník vložíte vlastné prostriedky do podnikania, môže sa takáto investícia chápať ako „dar“ pre spoločnosť, čo navýši imanie spoločnosti, a tak aj jej hodnotu. Rozdiel je však, ak by ste sa rozhodli svoje nápady financovať z externých zdrojov. Úvery či pôžičky z bánk, z nebankového sektoru alebo od iných investorov podnikateľov či nepodnikateľov majú na účtovníctvo spoločnosti negatívny vplyv vo forme záväzku, ktoré znižuje imanie spoločnosti. To môže mať niekedy za následok aj záporne imanie, a teda nepriaznivú situáciu pre spoločnosť. Preto je dôležité vybrať si tú správnu formu financovania, na základe ktorej bude už pri START UP spoločnosť finančne zdravá a stabilná. 

 

S vedením účtovníctva, miezd a daňovým poradenstvom Vám ochotne pomôžu aj naši experti z teamu Consultare. J