Rady a tipy
Ing. Michal Tezour - daňový poradca
Posledná úprava: 22.1.2024 08:29
Približný čas čítania: 3 minút

Podnikateľský plán

Prečo je dôležité mať dobre napísaný podnikateľský plán?

Podnikateľský plán je veľa krát podceňovaný nástroj na úspešné vedenie podniku ako aj prehľadné komunikovanie a riadenie ľudí. V čom nám však pomáha najviac? 

Okrem toho, že si vďaka nemu môžeme “otestovať” náš podnikateľský nápad, môže nám ušetriť dosť veľa peňazí, energie,  času. Ako sa hovorí: ,,čo je napísané, to má väčšiu šancu uspieť.“ Je to aj vďaka tomu, že keď si po sebe prečítame naše myšlienky a rozhodnutia, vieme si ich lepšie uchopiť a zároveň aj prehodnotiť. 

Dobre napísaný a premyslený podnikateľský plán je naozaj cenným nástrojom pri tvorbe biznis modelu. Je v ňom totiž ukotvená naša podnikateľská misia, vízia a sumár hodnôt, ktoré majú naše podnikanie stabilizovať a udržiavať v tých správnych koľajach. Podnikanie tak získava smerovanie a niečo ako strategickú mapu. V nej vždy nájdeme spísané naše ciele a spôsob akým ich chceme dosahovať. Máme tu napísané všetky odpovede na otázky kto, čo, kde, kedy, prečo a ako. 

Dobre napísaný a premyslený podnikateľský plán zlepšuje komunikáciu. Pomáha nám jasne a zrozumiteľne komunikovať našu víziu a jednotlivé časti nášho podnikania. Je to veľmi dôležité a nápomocné pri komunikácii s potenciálnymi investormi, bankami, partnermi, dodávateľmi, či zamestnancami. 

Vďaka podnikateľskému plánu sme lepšie organizovaní a pripravení na budúcnosť. Vieme robiť lepšie rozhodnutia v rámci operatívy a na našej ceste môžeme znížiť počet nečakaných udalostí a problémov, ktoré nás zaskočia nepripravených (tých býva v podnikaní aj tak dosť, takže toto je naozaj veľký prínos)

Poskytuje nám kontrolu nad naším podnikaním. Dobre napísaný podnikateľský plán je niečo ako odtlačok myslenia a vízie pre podnikateľa. Pomôže nám zostať na tej správnej ceste, ktorú sme si na začiatku vytýčili. Je z nej veľmi jednoduché zísť a dostať sa tak presne tam, kam sme na začiatku určite nechceli. Je oveľa jednoduchšie zostať zameraný na exekúciu stanovených plánov a dosahovanie tak daných cieľov v rámci určeného časového horizontu. Taktiež je oveľa jednoduchšie zadávať prácu a ciele kľúčovým ľuďom a opäť tak zjednodušiť a zefektívniť komunikáciu. 

Podnikateľský plán pomôže udržať kontrolu nad financiami. Keď je napríklad potrebné zobrať si úver z banky, riešiť kapitálové fondy alebo aj komunikovať s potenciálnymi investormi a biznis anjelmi, všetci vyžadujú podnikateľský plán. Potrebujú vedieť, prečo by mali investovať práve do nášho podnikania a akú majú istotu v návratnosť tejto investície. Solídny biznis plán jasne a zrozumiteľne ukáže koľko potrebuje podnikateľský zámer prostriedkov na rozbehnutie, podporenie, expanziu alebo na podporu vývoja. Taktiež musí byť jasné ako je plánovaný cash flow a vrátenie investície. Máloktorý investor chce vložiť svoje peniaze do projektu, ktorý je od začiatku nezrozumiteľný a chaotický. 

A nakoniec nám dobre napísaný podnikateľský plán pomôže identifikovať hlavné hrozby a potenciálne slabiny. Ak je premyslený a zanalyzovaný dostatočne, je to naozaj úprimné ohodnotenie silných stránok nášho podnikania a taktiež príprava na identifikáciu jeho slabín a ohrození. 

Ak chcete mať istotu, že ten Váš podnikateľský plán túto podmienku spĺňa, nebojte sa zdieľať ho s mentormi alebo expertmi, ktorí majú dostatočné skúsenosti a sú schopní sa o ne s Vami podeliť. V turbulentných časoch to určite oceníte.