Rady a tipy
Ing. Michal Tezour - expert na účtovníctvo a daňové poradenstvo
Posledná úprava: 12.9.2023 13:38
Približný čas čítania: 5 minút

Druhy daňového priznania

Opravné vs Dodatočné daňové priznanie

 

Každý podnikateľ pozná pojem daňové priznanie. Ak vlastníte spoločnosť, ste živnostníkom alebo iba prenajímate byt ste povinný po skončení roka podať daňové priznanie k dani z príjmu. V prípade, že ste platiteľom DPH tak ste povinný podávať daňové priznanie k dani z prímu každý mesiac alebo každý štvrťrok. 

Na všetky typy daňových priznaní nám právne predpisy ustanovujú lehoty do kedy môžeme daňové priznanie podať na finančnú správu. Existujú tri tipy daňový priznaní: 

Riadne;

Opravné;

Dodatočné.

Riadne daňové priznanie je prvé daňové priznanie, ktoré podáte na finančnú správu do lehoty na podanie daňového priznania. 

Ak zistíte, že ste v daňovom priznaní spravili chybu alebo nastali skutočnosti, ktoré zmenia výšku dane a neuplynula lehota na podanie daňového priznania, vtedy máte možno podať opravné daňové priznanie. Do lehoty na podanie daňového priznania máte možnosť podať toľko opravných daňových priznaní koľko potrebujete. Každým ďalším opravným daňovým priznaním sa nahrádza to predchádzajúce a je platné posledné podané priznanie. 

Po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania vždy podávate dodatočné daňové priznanie. Dôvody na podanie dodatočného daňového priznania sú:

Zvýšenie alebo zníženie daňovej povinnosti;

Zvýšenie alebo zníženie daňovej straty pri dani z príjmu;

Daňové priznanie neobsahuje správne údaje.

 

Možnosť podať dodatočné daňové priznanie je do 5 rokov od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania. 

Daňové priznanie k dani z príjmu

Daňové priznanie k dani z príjmu podávajú všetci podnikatelia do troch mesiacov po ukončení účtovného roka. Všetci podnikatelia si môžu lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmu predĺžiť o ďalšie 3 mesiace. Ak podnikatelia majú príjmy zo zahraničia, tak si môžu odložiť podanie daňového priznania o 6 mesiacov. V prípade, že si podnikateľ odloží podanie daňového priznania, avšak daňové priznanie podá v riadnej lehote, má nárok na podanie opravného daňového priznania do uplynutia predĺženej lehoty na podanie daňového priznania. Pri zistení skutočností, ktoré majú vplyv na výšku dane z príjmu po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, podnikatelia podávajú dodatočné daňové priznanie. 

Príklad č. 1

Zadanie:

Spoločnosť zaoberajúca sa vedením účtovníctva má prenajaté priestory, v ktorých vykonáva svoju podnikateľskú činnosť. Mesačné nájomné vo výške 1.000,00 EUR uhrádza mesiac pozadu. Spoločnosť vyčíslila základ dane a vypočítala daň za účtovný rok v hodnote 2.000,00 EUR. Do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmu podala riadne daňové priznanie. Po podaní riadneho daňového priznania spoločnosť zistila, že nemá uhradené 1-mesačné nájomné, ktoré uplatnila vo svojich daňových výdavkoch. Keďže nájomné je daňovým výdavkom až po zaplatení, výška dane z príjmu sa zvýši o 210 EUR. Túto skutočnosť zistila do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmu. Aké daňové priznanie bude podávať? 

Odpoveď:

Spoločnosť opraví základ dane a daň z príjmu na sumu 2.210,00 EUR. Vzhľadom nato, že je ešte v lehote na podanie daňového priznania, podáva opravné daňové priznanie. 

Daňové priznanie k DPH

Daňové priznanie k DPH posielajú podnikatelia, ktorí sú platiteľmi DPH každý mesiac alebo štvrťrok. Platitelia DPH musia opraviť daňové priznanie k DPH ak sa im zvýši ich daňová povinnosť na výstupe z vlastných tržieb v mesiaci, za ktoré sa daňové priznanie už podalo. Daňové priznanie musia platitelia opravovať aj v prípade, že im príde po podaní daňového priznania faktúra zo zahraničia alebo faktúra s tuzemským samozdanením napr. za stavebné práce. Opravné alebo dodatočné DPH priznanie platitelia nepodávajú, ak im po podaní prišli doklady z nákupov s DPH napr. o mesiac neskôr. DPH na vstupe sa môže posúvať iba v rámci 1 účtovného roka. 

Príklad č. 2

Zadanie:

Spoločnosť zaoberajúca sa stavebnými prácami si objednáva stavebné práce od inej spoločnosti. Vzhľadom nato, že obe spoločnosti sú platiteľmi DPH, faktúra bude s prenosom daňovej povinnosti tzv. tuzemské samozdanenie. Podľa faktúry boli stavebné práce dodané 30.11. ale faktúra prišla do spoločnosti po 25-tom decembri a nebola zohľadnená za obdobie november. Za aké obdobie je spoločnosť povinná v tejto situácií podať daňové priznanie k DPH? 

Odpoveď:

Pretože spoločnosť prijala faktúru s prenosom daňovej povinnosti s dátumom dodania november po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, je povinná podať dodatočné daňové priznanie za november. Dodatočné daňové priznanie podáva z toho dôvodu, že nemôže posúvať do nasledujúceho mesiaca daň na výstupe, ktorá pri samozdanení vzniká. 

Príklad č. 3

Zadanie:

Spoločnosť platiteľ DPH, ktorá poskytuje právne služby vystavuje faktúry každý mesiac. V mesiaci september zistila, že zabudla vyfaktúrovať právne služby poskytnuté v júni. Lehota na podanie daňového priznania za jún uplynula. Aké daňové priznanie musí spoločnosť podať?

Odpoveď:

DPH  z vystavenej faktúry spoločnosť nemôže posúvať do nasledujúcich mesiacov. Vzhľadom nato, že sa daňová povinnosť za jún zvýšila spoločnosť je povinná podať dodatočné daňové priznanie za jún.