Rady a tipy

Posledná úprava: 22.1.2024 08:30
Približný čas čítania: 3 minút

Kto je to digitálna účtovníčka?

Automatizácia účtovníctva a procesov s pomocou umelej inteligencie a virtuálnej reality. 

Automatizácia účtovníctva a jeho procesov určite nie je úplnou novinkou. S vývojom každej oblasti súvisí zoštíhľovanie procesov a snaha  čo najefektívnejšie využiť všetky zdroje. Práve preto spoločnosť Consultare digital, s.r.o., investuje do vývoja a napredovania automatizácie účtovníctva a jeho procesov, s čím úzko súvisí aj zmena pozície účtovníčky. 

Pojem digitálna účtovníčka je možno novinkou, ale už názov naznačuje o čo v ňom ide. Hlavná zmena z pozície účtovníčky do pozície digitálnej účtovníčky spočíva v presune manuálneho nahadzovania dát a veľa času stráveného s prácou so softvérom do zautomatizovaného softvérového riešenia s využitím umelej inteligencie. Najväčším prínosom digitalizácie je znížiť čas a cenu účtovníctva a zvýšiť efektivitu, z ktorej benefituje klient, v našom prípade malý a stredný podnikateľ. Digitálna účtovníčka tak má oveľa viac času na klienta a jeho podnikanie, na tvorbu kvalitných odborných účtovných výstupov a poradenstva, čo vedie a rozvíja klientovo podnikanie.

Podľa spoločnosti McKinsey & Company (spoločnosť patrí k najprestížnejším konzultačným spoločnostiam na svete a medzi jej zákazníkov sa radí 80 % najväčších svetových spoločností, medzi inými vlády a neziskové organizácie) zažijeme v nasledujúcom desaťročí väčší technologický pokrok ako za predchádzajúcich 100 rokov dohromady. Toto obdobie sa bude niesť v duchu prechodu do odlišných oblastí. Porozumenie dopadom týchto zmien môže pomôcť predísť nepríjemným šokom v systéme pre jednotlivcov ako aj pre organizácie. Otvárajú sa nové podnikateľské možnosti. Iné vnímanie a napredovanie v technologickej oblasti napomáha vzrastu v zmysle návratnosti investícií a rozvoja. 

Rýchlosť zmien v oblasti technologického sektora bola vždy veľmi živá. V roku 2019 predpokladala spoločnosť McKinsey&Company, že rast e-biznisu sa môže komprimovať z 10 rokov do 3 mesiacov. Nikto však nerátal s tým, že príde pandémia, ktorá celý proces nielen urýchlila, ale aj otvorila nové obzory v útlme a následnom rozvoji ďalších oblastí. Akákoľvek zmena je veľmi nepohodlná a udržať krok s vývojom v tak živej oblasti je o to náročnejšie. Jednou z výziev je však vedieť správne rozlíšiť adekvátne a prínosné zmeny od tých menej prínosných.

Podľa spoločnosti McKinsey patrí automatizácia procesov a virtuálna realita medzi top 10 technológií, ktoré priťahujú pozornosť fondov, investorov a technológov . Tieto oblasti sú vnímané ako najviac zastúpené pri vyrovnávaní sa s moderným nastavením v pracovnom prostredí. 

Pochopenie vplyvu týchto technologických trendov na organizácie a na ľudí, ktorých pracovné miesta budú ovplyvnené, by mohlo byť kľúčom k tomu, aby sa zabránilo nepríjemným narušeniam, ktoré môžu nasledovať. 

Jedným z dôvodov prečo sa Consultare digital, s.r.o. neustále posúva vpred je vyššie spomínaný trend. Váži si svojich zamestnancov a rozumie tomu, že súčasná turbulentná doba je doba transformačná a vytvorené príležitosti na zmenu je potrebné využiť a pridať sa tak k ostatným vizionárskym spoločnostiam.