Firmy
Júlia Pšenková - mzdová účtovníčka senior
Posledná úprava: 22.6.2021 14:10

Daň z odmeny pre štatutára

10 minút 8 sekúnd
video (mp4)
6,99 €
Objav viac

Zámerom tohto príspevku je vysvetliť dopady odmeňovania štatutára z pohľadu dane zo závislej činnosti. Dozviete sa o možnostiach ako odmenu štatutára vyplácanú z nákladov spoločnosti riešiť a zároveň aj to ako Vami zvolené riešenie ovplyvní daňovú povinnosť štatutára. Zahrnuli sme informácie o všetkých dostupných možnostiach odmeňovania-bez odmeny z nákladov, pravidelná odmena, nepravidelná odmena. V nadväznosti na zvolenú variantu odmeňovania Vám vysvetlíme výhody a dopady výpočtu na pomer brutto/netto odmeny. 

 

10 minút 8 sekúnd
6,99 €