Firmy
Júlia Pšenková - mzdová účtovníčka senior
Posledná úprava: 18.6.2021 08:27

Dividendy

2 minúty 28 sekúnd
video (mp4)
0,00 €
Objav viac

Pokiaľ by ste pri Vašom podnikaní uvažovali o finančne najvýhodnejšom spôsobe odmeňovania Vás ako fyzickej osoby určite by sme Vám odporučili vyplatenie dividend-podielov na zisku spoločnosti. Pripravili sme pre Vás prierezovú informáciu o tom ako sa odvodová a daňová zaťaženosť pri vyplatení dividend v priebehu rokov menila. Táto informácia je zásadná pre Vašu daňovú a odvodovú optimalizáciu. Vzhliadnutie tohto príspevku je užitočné rovnako pre začínajúce spoločnosti (start-up) ako aj pre už zabehnuté spoločnosti. 

2 minúty 28 sekúnd
0,00 €