Digitálne účtovníctvo

Ideme s dobou a šetríme Váš čas

Spracujeme Vaše účtovníctvo

nezáväzná objednávka

1 / 15

Daňové priznanie pre FO
TYP B

Základná cena
20
Typ
+0
Výber výdavkov na živnosť
+0
Množstvo dokladov za daňové obdobie
+0
Výška príjmov z Bolt / Bolt Food / Wolt / Uber
+0
Počet obchodov s kryptomenami
+0 €*
Zoznam príjmov zo zamestnania
+0
Počet zamestnaní
+0
Bonus na deti
+0
Prijatá prvá pomoc od štátu
+0
Nezdaniteľná časť na manžela/manželku
+0
Finálna cena
20
Neviete ako vyplniť priznanie? Pozrite si tento článok
*Do 30 pohybov zadarmo, akcia platí do konca roka 2022.
Nad 30 pohybov - výsledná cena tejto nezáväznej objednávky sa môže líšiť v závislosti od množstva uskutočnených transakcií s kryptomenami a bude určená po obdržaní dokladov.

Vyplňte svoje údaje

Telefónne číslo musí začínať +421
Musíte zadať platnú emailovú adresu

Typ

Vyberte si, ktorá forma sa Vás týka a v prípade, že sa Vám prekrývajú viaceré typy vyberte všetky možnosti, ktoré sa Vás týkajú

Políčko nebolo zvolené!

Výber výdavkov na živnosť

V rámci živnosti ako napríklad Bolt / Bolt Food / Wolt / Uber, umelec, športovec, právnik, notár, príjmu osobného asistenta a iných príjmov si môžete vybrať či budete uplatňovať daňovo uznateľné výdavky alebo si výdavky uplatníte na úrovni 60 percent z Vašich príjmov. V prípade ak sa neviete rozhodnúť ponúkame Vám možnosť prepočítania a určenia výhodnejšieho spôsobu.

Políčko nebolo zvolené!

Množstvo faktúr a účtovných dokladov

Množstvo faktúr a účtovných dokladov zahrňujúce príjmové transakcie, ak si chcete uplatniť paušálne výdavky. V prípade ak žiadate o prepočítanie a určenie najvýhodnejšej možnosti alebo si chcete uplatniť vo Vašom daňovom priznaní daňovú evidenciu alebo jednoduché účtovníctvo uveďte počet všetkých Vašich príjmových a výdavkových dokladov vrátane platieb do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Políčko nebolo zvolené!

Zoznam príjmov

Vyberte prosím všetky Vaše príjmy, ktoré chcete zahrnúť do pripravovaného daňového priznania. Tieto príjmy sú označované aj ako príjmy zo zamestnania respektíve závislej činnosti.

Minimálne jedna položka musí byť zvolená!

Počet zamestnaní

Počet všetkých Vašich pracovných zmlúv a dohôd zo závislej činnosti. V prípade ak nie ste zamestnanec neuvádzate počet

Bolt / Bolt Food / Wolt / Uber

Táto informácia je dôležitá na správne určenie výšky príjmu, ktorý podlieha dani. Tieto platformy Vám vyplácajú sumu, ktorá je očistená o províziu.

Políčko nebolo zvolené!

Daňový bonus na deti

Všetky nezaopatrené deti (do 26 rokov) študujúce alebo pripravujúce sa na štúdium. Daňový bonus na deti si môže uplatniť iba jeden z rodičov.

Políčko nebolo zvolené!

Prvá pomoc od štátu

Prijal si Prvú pomoc od štátu počas pandémie v roku 2021?

Políčko nebolo zvolené!

Uplaniť úrokový bonus

Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na nehnuteľnosť, obmedzené vekom od 18-35 rokov, žiadateľa úveru, so splatnosťou od 5 do 30 rokov

Políčko nebolo zvolené!

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Na seba má nárok každý daňovník, ktorý je zamestnancom, na manželku v prípade len ak je evidovaná na úrade práce alebo sa stará o dieťa do 3 alebo 6 rokov (podľa zdravotného stavu dieťaťa), alebo poberá príspevok na opatrovanie, alebo je ZŤP

Políčko nebolo zvolené!

Starobný, predčasný alebo výsluhový dôchodok

Od 1.1.2021 som poberateľom starobného, predčasného alebo výsluhového dôchodku. Invalidný dôchodok nezohľadňujeme.

Políčko nebolo zvolené!

III Dôchodkový pilier

V prípade ak si sporíte príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. Pilier) máte nárok na nezdaniteľnú časť základu dane.

Políčko nebolo zvolené!

Príspevky na sociálne a zdravotné poistné

Zaplatil som si sám poistné a príspevky, prípadne nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia súvisiaci so zamestnaním.

Políčko nebolo zvolené!

Darovanie dvoch percent dane

Chcem darovať 2 percentá zo svojich daní neziskovej organizácii?

Políčko nebolo zvolené!

Ak Vám vznikne preplatok na dani žiadate si ho zaslať

Políčko nebolo zvolené!
Musíte súhlasiť s obchodnými podmienkami! Nezvolili ste akým spôsobom chcete riešiť preplatok
Späť