Ekonomika
JUDr. Barbora Hudeková
Posledná úprava: 14.7.2022 15:39
Približný čas čítania: 1 minúta

Preventívna reštrukturalizácia

Pokuty pre konateľov – ZMENA od 17.07.2022

V tomto blogu Pokuty pre konateľov sme vám priniesli informácie o pokutách a iných sankciách, ktoré vám hrozia v prípade, ak nepodáte návrh na vyhlásenie konkurzu včas.

S účinnosťou od 17.07.2022 sa však podmienky pre uloženie pokút a sankcie pre štatutárne orgány (konateľov spoločností,  členov predstavenstva...) sprísňujú a to z dôvodu prijatia nových definícií platobnej neschopnosti a v súvislosti s novou právnou úpravou týkajúcou sa preventívnych konaní (včasného preventívneho konania zabraňujúceho úpadku – platobnej neschopnosti a predlženiu).

Kto je osobou povinnou podať Návrh na vyhlásenie konkurzu?

- štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka (konateľ, konatelia, predstavenstvo...)

- likvidátor dlžníka a

- zákonný zástupca dlžníka.

Kedy má osoba povinnosť podať Návrh na vyhlásenie konkurzu?

  • Do 30 dní od kedy sa dozvedela alebo MOHLA dozvedieť:
  •  o svojom predlžení,
  •  o svojej platobnej neschopnosti.

Sprísnenie podmienok teda z nášho pohľadu spočíva v tom, že konatelia (štatutárne orgány) sú povinní podať návrh na vyhlásenie konkurzu nie len v prípade, ak je spoločnosť, či podnik v predlžení (dlžník má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku) ale aj „iba“ v platobnej neschopnosti

Zároveň sa však pri platobnej neschopnosti predĺžila lehota posudzovania splatných pohľadávok a zákon vyžaduje, aby pohľadávky boli po lehote splatnosti nie 30 dní ale 90 dní (toto vnímame ako mierny ústupok).

V rámci časového rozmedzia od 17.07.2022 do 31.12.2022 je táto lehota rozšírená dokonca na 180 dní.

Čo to pre Vás znamená? Povedia Vám odborníci z advokátskej kancelárie 4JUSTICE. Čítajte viac na: https://www.4justice.sk/pokuty-pre-konatelov--zmena-od-17072022-a21-212