Ekonomika
Veronika Lipovská
Posledná úprava: 8.7.2022 09:57
Približný čas čítania: 2 minút

Externé účtovníctvo

Účtovná firma či interný účtovník – ktorá forma je pre Vašu spoločnosť najvýhodnejšia z hľadiska šetrenia nákladov a kvality spracovania a výstupov z účtovníctva? Prečítajte si, či sa Vám oplatí mať interného účtovníka alebo si najať externú firmu.

Výhody / nevýhody  interný účtovník:

Výhody :                                                                                                  

 • Účtovníctvo na dennej báze
 • Aktuálne výstupy z účtovníctva
 • Priamy prístup do účtovného softvéru
 • Interný zamestnanec – komunikácia na dennej báze
 • Vysoká poznateľnosť interných procesov a hlavnej podnikateľskej činnosti zamestnávateľa

Nevýhody:

 • Vyššie náklady – mzda a odvodové zaťaženie, náklady na vlastný účtovný softvér, na pravidelné aktualizácie, náklady na školenie,
 • Nižšia flexibilita využitia účtovného softvéru (nastavenie vlastných formulárov, výstupov z účtovníctva),
 • Obmedzená zodpovednosť za škodu (do 4-násobku priemernej mesačnej mzdy),
 • Problém so zastupiteľnosťou v prípade PN, dovolenky, ...

Účtovná firma:

Výhody:

 • Nižšie náklady – cena závisí od množstva účtovných položiek,
 • Žiadne náklady na účtovný softvér, aktualizácie a vzdelávanie zamestnancov,
 • Kvalifikovaný, pravidelne vzdelávaný tím účtovníkov, daňových poradcov,
 • Bezproblémová zastupiteľnosť,
 • Zodpovednosť za škodu krytá poistením (výrazne presahuje 4-násobok priemernej mesačnej mzdy),
 • Vysoká flexibilita  vo využití účtovného softvéru – možnosť nadefinovať  výstupy a reporty podľa potrieb klienta,
 • Pravidelné sledovanie zmien v účtovných, daňových a iných zákonov (core business účtovnej spoločnosti),

Nevýhody:

 • Časovo obmedzený prístup k výstupom z účtovníctva,
 • Žiadny prístup do účtovného softvéru, potreba vytvárania ďalších čiastkových evidencií v exceli,
 • Komplikovanejšia manipulácia s účtovnými dokladmi,
 • Účtovníctvo nie je online, časový posun v spracovaní dokladov v závislosti od ich dodania do účtovnej firmy,