Potrebujete poradiť? 02/32338333
Ekonomika
Ing. Michal Tezour - daňový poradca
Posledná úprava: 16.9.2022 13:12
Približný čas čítania: 4 minút

Prenájom nehnuteľnosti cez digitálnu platformu (airbnb, booking)

Vlastním nehnuteľnosť a chcem ju začať prenajímať. Môžem ju prenajať cez digitálnu platformu?

Dnes je veľmi moderné, ale aj jednoduché prenajať svoj byt, apartmán, dom či chatku. Mnohí z nás si radi prilepšia ďalším príjmom a prenajmú nevyužívanú nehnuteľnosť. Najjednoduchším spôsobom je prenajímať nehnuteľnosť prostredníctvom digitálnej platformy. 

Prečo využiť digitálnu platformu na prenájom?

V prípade, že využijete na prenájom nehnuteľnosti digitálnu platformu, tak odpadne Vám administratíva ohľadom registrácie ubytovaných hostí a ponúkanie voľného ubytovania rôzne po internete. Digitálna platforma Vám zabezpečí rezervačný systém a sprostredkovanie hostí. Za tieto služby ste jej povinný platiť odmenu. 

Je potrebné príjmy z prenájmu zdaniť? 

Áno. Príjmy z prenájom nehnuteľnosti sú Vaším zdaniteľným príjmom. Ak nie ste zamestnaný alebo živnostník a máte iba príjmy z prenájmu, tak nemusíte podať daňové priznanie a zaplatiť daň, v prípade, že príjmy z prenájmu za rok 2022 nepresiahnu sumu 2289,63 EUR. K príjmom z prenájmu si môžete uplatniť oslobodenie od dane do výšky 500 EUR. 

Ako zistí daňový úrad, že prenajímam nehnuteľnosť cez digitálnu platformu?

Od januára 2023 budú digitálne platformy poskytovať údaje o príjmoch osôb, ktoré využívajú digitálne platformy na sprostredkovanie ubytovania a prenájmu nehnuteľností. To znamená, že ak nepriznáte príjmy, ktoré ste dosiahli cez digitálnu platformu, tak daňový úrad Vás vyzve na podanie daňového priznania, nakoľko bude mať informáciu o Vašich príjmoch.

V akej výške mám príjmy z prenájmu zdaniť?

Príjmy z prenájmu zdaňujete podľa toho, kedy Vám prišli na účet. Napríklad do daňového priznania za rok 2022 zahrniete iba tie príjmy, ktoré ste dostali na účet alebo v hotovosti v roku 2022. Nezabudnite, že digitálne platformy si z Vašich príjmov sťahujú výšku provízie za používanie platformy, a preto Vám na účet prídu príjmy znížené o túto províziu. Vy ste však povinný uviesť brutto príjmy neznížené o províziu. Z príjmov z prenájmu si môžete odpočítať maximálne 500 EUR ako oslobodenie od dane a budete zdaňovať iba sumu nad túto položku. 

Môžem si uplatniť k prenájmu cez digitálnu platformu nejaké výdavky?

Pri výpočte základu dane k prenájmu nehnuteľnosti si môžete uplatniť iba skutočné výdavky v danom roku. Medzi tieto výdavky patrí provízia za sprostredkovanie ubytovania a prenájmu pred digitálnu platformu, energie a správa nehnuteľnosti, ktorú prenajímate. Opravy a zariadenie nehnuteľnosti využívané pri ubytovaní, si môžete dať do výdavkov iba v prípade, že je nehnuteľnosť zaradená do podnikania ako obchodný majetok. V prípade, žeby ste boli živnostníkom a poskytovali by ste ubytovanie služby cez digitálnu platformu, mohli by ste si uplatniť aj paušálne výdavky 60 % z príjmu. 

Mám povinnosť sa registrovať na daňovom úrade?

Po tom ako začnete prenajímať nehnuteľnosť cez digitálnu platformu a nemáte ešte DIČ, ste povinný sa zaregistrovať na daňovom úrade z titulu začatia prenájmu nehnuteľnosti. Lehota na registráciu je do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa prenájom začal. 

Dokedy mám zaplatiť daň z príjmov z prenájmu cez digitálnu platformu?

Príjmy z prenájmu cez digitálnu platformu uvediete vo svojom daňovom priznaní za celý kalendárny rok spolu so všetkými ostatnými príjmami, ktoré ste v danom roku dosiahli. Daň, ktorá Vám po odpočítaní výdavkov vyšla ste povinný zaplatiť do konca marca v roku nasledujúcom po roku, za ktorý daňové priznanie podávate. Daň môžete zaplatiť aj do konca júna ak ste požiadali o odklad podania daňového priznania. 

Čo mi hrozí, ak príjmy z prenájmu nezdaním a daňový úrad to zistí cez informácie z digitálnej platformy?

V prvom rade Vás daňový úrad vyzve na opravu daňového priznania, prípadne podanie daňového priznania dodatočne. Za nepodanie daňového priznania Vám hrozí pokuta od 30 EUR. V prípade, že Vám vznikne aj povinnosť platiť daň z príjmov z prenájmu, tak daňový úrad vyčísli aj úroky z omeškania za oneskorené zaplatenie dane. 

Nespoliehajte sa na to, či daňový úrad zistí, že ste mali príjmy z prenájmu a radšej podajte daňové priznanie v riadnej lehote. S vypracovaním daňového priznania Vám radi poradíme na www.consultare.sk, naše digitálne daňové priznanie nájdete TU.