Rady a tipy
Consultare Digital
Posledná úprava: 20.2.2022 20:27
Približný čas čítania: 6 minút

Ako si vyplniť digitálne daňové priznanie 2022

Ako vyplniť podklad pre  digitálne daňové priznanie

 

 

Na stránke v časti Digitálne účtovníctvo máte tri základné možnosti výberu.

 

 

Daňové priznanie pre fyzické osoby typ A

 

Je určené pre osoby, ktoré majú príjmy len zo závislej činnosti podľa paragrafu 5 Zákona o dani z príjmov. To znamená zamestnanci na plnom alebo skrátenom úväzku, osoba pracujúca na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študenta, alebo aj členovia štatutárnych orgánov, ktorí majú vyplácanú odmenu z nákladov spoločnosti.

 

Po vyznačení „ mám záujem“ vyplníte jednotlivé body, ktoré sa Vám budú ponúkať v nasledovnom očíslovaní:

1. svoje kontaktné údaje , dáte pokračovať

2. vyznačíte všetky príjmy , ktoré ste v roku 2020 mali zo závislej činnosti, pokiaľ tieto príjmy boli v zahraničí, nezabudnite zvoliť aj možnosť zahraničný príjem

3. uvediete číslom počet všetkých zmlúv a dohôd – napríklad 2

4. kvôli uplatneniu daňového bonusu na deti vyznačíte či si bonus uplatníte a uvediete počet detí na ktoré si uplatnenie bonusu prajete

5. pokiaľ ste v minulom roku využili služby slovenských kúpeľov a máte o tom doklad , vyznačíte uplatniť , v opačnom prípade neuplatniť

6. v prípade, že máte z banky doklad o tom, že Váš úver splnil podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky z úverov vyznačíte uplatňujem,  ak nemáte vyznačíte neuplatňujem

7. nárok na odpočet na manželského partnera je v len v prípade manželov, nedá sa uplatniť pokiaľ nie ste zosobášení aspoň jeden mesiac v roku 2020 , zároveň len vtedy ak manželský partner v roku 2020 :

 • Bol osobou, ktorá sa stará o vyživované maloleté dieťa , najviac do dovŕšenia 6 rokov dieťaťa ( paragraf 3/2 zákona 571/2009 o rodičovskom príspevku dieťa je do 3 rokov , do 6 rokov , ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav)
 • poberal peňažný príspevok na kompenzáciu zdravotného postihnutia ( paragraf 40 zákona 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP , sú to osoby od 6 rokov, ktoré sú podľa komplexného posudku odkázané na opatrovanie )
 • bol zaradený do evidencie uchádzača o zamestnanie
 • bol už v minulom roku osoba so zdravotným postihnutím (občan uznaný za invalidného) , alebo osoba s ťažkým zdravotným postihnutím ( má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 % )

8.  uvediete informáciu , či 1.1.2020 ste boli alebo nie poberateľom starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku 

9. pokiaľ si sporíte na III. pilier – DDS  a správcovská spoločnosť Vám poslala potvrdenie o výške zaplatených príspevkov, ktoré je možné uplatniť ako odpočet na daň , uvediete áno

10. v prípade, že ste si v minulom roku platili povinné príspevky na sociálne alebo zdravotné poistenie sami a tieto príspevky súviseli so zamestnaním, alebo ak ste si sami zaplatili nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vyznačíte áno

11. veľmi dôležitý bod -  ak si prajete darovať 2 percentá dane vyberiete možnosť áno

12. vyznačíte ako si prajete vysporiadať prípadný preplatok na dani- Slovenskou poštou na adresu alebo na účet 

 

Po vyplnení všetkých bodov dostanete mailovú informáciu o odoslaní Vášho formulára. Zároveň dostanete informácie aké doklady budeme od Vás k vypracovaniu potrebovať. Pokiaľ by ste sa nevedeli v požadovaných dokladoch zorientovať, odporúčame, aby ste si pozreli náš článok dokladoch potrebných k spracovaniu Vášho daňového priznania .

 

 

Daňové priznanie pre fyzické osoby  typ B

 

Je určené pre osoby, ktoré majú príjmy zo živnosti, slobodné povolania , umelci, športovci, notári, ale aj napríklad osobní asistenti . Patria sem aj osoby, ktoré majú kapitálové príjmy , príjmy podľa zmlúv o dielo, alebo napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľností. V prípade, že by ste si neboli istí, či patríte do tejto skupiny použite náš kontaktný formulár a spýtajte sa nás.

 

Po vyznačení „ mám záujem“ vyplníte jednotlivé body, ktoré sa Vám budú ponúkať v nasledovnom očíslovaní:

1. svoje kontaktné údaje , dáte pokračovať

2 v type príjmu si vyberiete všetky príjmy, ktoré v daňovom priznaní budete chcieť spracovať

3. podľa vybraného typu príjmov sa Vám zobrazí variant spracovania paušálnych výdavkov, alebo skutočných výdavkov ( daňové evidencia, jednoduché účtovníctvo), pokiaľ sa nebudete vedieť rozhodnúť zvolíte možnosť požiadať o prepočítanie a určenie výhodnejšej možnosti

3b uvediete počet dokladov ktoré spracujeme, ak si vyberiete možnosť paušálne výdavky, bude to len počet príjmových dokladov / faktúr , ak daňovú evidenciu tak počet príjmových aj výdavkových dokladov/ faktúr – napíšete číslo napríklad 10

4 . klienti ktorí vyznačia , že majú zároveň aj príjmy zo závislej činnosti vyplnia údaje rovnaké ako sme uviedli v časti o daňovom priznaní typu A a to:

 • aké sú to príjmy
 • ich počet
 • uplatnenie daňového bonusu na deti
 • kúpeľnú starostlivosť
 • uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky z úverov
 • uplatnenie nezdaniteľnej časti dane na manželského partnera
 • informácia o poberaní starobného, predčasného starobného , výsluhového dôchodku
 • zaplatené príspevky na III. pilier dôchodkového zabezpečenia
 • zaplatené príspevky na sociálne, zdravotné poistenie vrátane nedoplatku na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

5. uvediete informáciu o tom či si prajete darovať 2 percentá dane

6. vyznačíte ako si prajete vysporiadať prípadný preplatok na dani- Slovenskou poštou na adresu alebo na bankový účet

 

Po vyplnení všetkých bodov dostanete mailovú informáciu o odoslaní Vášho formulára. Zároveň dostanete informácie aké doklady budeme od Vás k vypracovaniu potrebovať. Pokiaľ by ste sa nevedeli v požadovaných dokladoch zorientovať, odporúčame, aby ste si pozreli náš článok o dokladoch potrebných k spracovaniu Vášho daňového priznania .

 

 

Daňové priznanie pre právnické osoby

 

Týka sa právnických osôb, ktoré nie sú platcami DPH, potrebujú spracovať účtovníctvo raz ročne, väčšinou sa jedná o „jedno osobové „sro.  Môžu to byť aj také právnické osoby, ktoré majú zamestnancov a mzdovú agendu si spravujú vo vlastnej réžii. Právnické osoby – podnikatelia sú povinný viesť podvojné účtovníctvo. 

 

Po vyznačení „ mám záujem“ vyplníte jednotlivé body, ktoré sa Vám budú ponúkať v nasledovnom očíslovaní:

1. svoje kontaktné údaje , dáte pokračovať

2. údaje právnickej osoby

3 . číselne uvediete počet všetkých dokladov (faktúry vystavené aj prijaté, bločky, bankové výpisy) v roku 2020

Po vyplnení všetkých bodov dostanete mailovú informáciu o odoslaní Vášho formulára. Zároveň dostanete informácie aké doklady budeme od Vás k vypracovaniu potrebovať. Pokiaľ by ste sa nevedeli v požadovaných dokladoch zorientovať, odporúčame, aby ste si pozreli náš článok o dokladoch potrebných k spracovaniu Vášho daňového priznania .

 

 Ak Vás zaujal tento článok neváhajte a získajte rýchlo a odborne spracované daňové priznanie tu.