Články

Účtovníctvo Mzdy Dane Audit
Aktuality   >   Články

Články

Zmeny v Zákone o DPH od 1.1.2017

Publikované: 29.11.2016
Zmeny v zákone o DPH od 1.1. 2017   S účinnosťou od 01.01.2017 bude dodávateľ stavebných prác v plnej miere zodpovedný za klasifikáciu dodávanej služby alebo tovaru s montážou.  Čítať viac >>

Pripomenutie úhrady služieb, ktoré sú daňovým výdavkom až po zaplatení

Publikované: 29.11.2016
Pripomenutie úhrady služieb, ktoré sú daňovým výdavkom až po zaplatení   V súvislosti s blížiacim sa koncom roka si Vám dovoľujeme pripomenúť služby, ktoré sú z pohľadu Zákona o dani z príjmov daňovo uznaným výdavkom až po ich zaplatení. Čítať viac >>

Informácia o zmene stravného od 1.12.2016

Publikované: 29.11.2016
Informácia o zmene stravného od 1.12.2016   Vláda SR schválila návrh Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného. Účinnosť opatrenia je navrhovaná od 1.12.2016. Čítať viac >>

Čo robiť ak sa Vám nahlásila kontrola?

 Daňová kontrola?   Čo robiť ak sa Vám nahlásila daňová kontrola? Túto tému Vám prinesieme v troch častiach. Prvá sa týka začiatku kontroly, možností jej posunutia, či odkladu. V druhej a tretej časti si povieme aké sú práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole  a ako daňovú kontrolu ukončiť. Čítať viac >>

Aké sú práva a povinnosti daňového subjektu pri výkone daňovej kontroly?

   Práva a povinnosti pri daňovej kontrole. 2.časť seriálu o daňovej kontrole. Je dôležité, aby daňový subjekt dodržiaval všetky povinnosti pri výkone daňovej kontroly, ale nezabudol aj na svoje práva, ktoré má.  Čítať viac >>

Ukončenie daňovej kontroly

Ukončenie daňovej kontroly V poslednej tretej časti nášho seriálu o daňovej kontrole vám poradíme aj to, čo má obsahovať protokol, kedy sa pokladá za ukončenú a ako najdlhšie môže kontrola trvať.  Čítať viac >>

Čo je to mikro účtovná jednotka?

 Čo je to mikro účtovná jednotka?    Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „ZoÚ“) zaviedol od 1. Januára 2014 novú samostatnú kategóriu podnikateľských subjektov – mikro účtovné jednotky. Kto  sa ňou môže stať? Dokedy sa môžete rozhodnúť, či sa ňou stanete? Pre koho je výhodná? Čítať viac >>

Biznis prostredie vo vlastných rukách

Biznis prostredie vo vlastných rukách Každý podnikateľ môže priložiť ruku k formovaniu lepšieho podnikateľského prostredia   Čítať viac >>

Zverejňovanie účtovných závierok, výročných správ audítora po zavedení registra účtovných závierok

Zverejňovanie účtovných závierok v registri. Do registra účtovných závierok sa ukladajú dokumenty podľa § 23ods.2 Zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve.Povinnosť  uloženia a zverejnenia účtovnej závierky  si účtovná jednotka splní doručením dokumentov v listinnej podobe daňovému úradu alebo do elektronickej podateľne prevádzkovanej Finančným riaditeľstvom SR.  Čítať viac >>

Zdaňovanie príjmov zo zahraničia u fyzických osôb

Predmetom dane na Slovensku sú v prípade daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentov) celosvetové príjmy t.j. zo zdroja na Slovensku ale aj zo zahraničia. Daňovým rezidentom Slovenska ste v tom prípade, ak ... Čítať viac >>
<< 1 2 3 4  >>