Články

Účtovníctvo Mzdy Dane Audit
Aktuality   >   Články

Články

Možnosť vrátenia dane zo závislej činnosti

Publikované: 23.03.2017
Možnosť vrátenia dane zo závislej činnosti   V novinách TV Markíza naša kolegyňa Júlia Pšenková vysvetlovala študentom a starobným dôchodcom možnosťi vrátenia dane zo závislej činnosti. Čítať viac >>

Rádio Regina - Daňového priznanie

Publikované: 27.03.2017
Rádio Regina - Daňové priznanie   V rádiu Regina naša odborníčka Ingrid Schmogrovitsová vysvetlovala ako vyplniť daňové priznanie. Čítať viac >>

Stabilná audítorská a účtovná spoločnosť

Stabilná audítorská a účtovná spoločnosť   Za rok 2016 nám bola udelená pečať Stabilná audítorská a účtovná spoločnosť Čítať viac >>

Zmena minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre SZČO

Publikované: 19.12.2016
Zmena minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre SZČO   Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre živnostníkov, ostatné povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) sa od 1. januára 2017 zvyšuje takto: Čítať viac >>

Zmeny v elektronickej komunikácii s daňovými úradmi od roku 2018

Zmeny v elektronickej komunikácii s daňovými úradmi od roku 2018   Schválená novela Zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) prináša niekoľko zmien okrem iných rozširuje okruh osôb, ktoré budú musieť komunikovať s daňovým úradom elektronicky.   Čítať viac >>

Zmeny v daňovom poriadku od roku 2017

Publikované: 19.12.2016
Zmeny v daňovom poriadku od roku 2017   Novelizovaný daňový poriadok platný od 01.01.2017 prinesie viaceré zmeny, týkajúce sa spôsobu komunikácie daňového úradu s daňovými subjektmi. Čítať viac >>

Daňový TIP

Daňový TIP   Nezabudnite na zaplatenie záväzkov do konca roka. Zákon o dani z príjmov stanovuje druhy služieb, ktoré sú daňovo uznateľným výdavkom až po ich zaplatení. Takýmito službami sú:   Čítať viac >>

Daň z motorových vozidiel

Publikované: 19.12.2016
Daň z motorových vozidiel   Dovoľujeme si Vám pripomenúť blížiacu sa povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, ktoré je potrebné podať do 31. januára 2017 za kalendárny rok 2016. Čítať viac >>

Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2017

Publikované: 07.10.2016
Novela Zákona o dani z príjmov od 1.1. 2017   Vláda dňa 21. septembra 2016 schválila novelu zákona o dani z príjmov. Predpokladá sa, že parlament schváli novelu do konca tohto roka a táto nadobudne účinnosť od 1. januára 2017. Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien. Čítať viac >>

Elektronická schránka - aktualizácia

Publikované: 19.12.2016
Elektronická schránka - aktualizácia   Povinná elektronická komunikácia právnických osôb s orgánmi verejnej moci (miestne úrady, polícia a pod.) prostredníctvom elektronickej schránky bola opäť odložená.   Čítať viac >>
<< 1 2 3 4  >>