Články

Účtovníctvo Mzdy Dane Audit
Aktuality   >   Články

Články

Zmena vymeriavacieho základu pre výpočet zdravotného poistného

Publikované: 13.02.2017
Zmena vymeriavacieho základu pre výpočet zdravotného poistného   Dovoľujeme si Vás informovať, že bola schválená novela Zákona o zdravotnom poistení, ktorá  s účinnosťou od 1.1.2017 ruší maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov do zdravotnej poisťovne.  Čítať viac >>

Zmeny v Zákone o dani z príjmov od 01.01.2018

​Zmeny v Zákone o dani z príjmov    S novým rokom tradične prichádza k novele Zákona o dani z príjmov (ZDP). Dlhšie avizovanou zmenou, ktorá vstúpi do platnosti od 01.01.2018 je zrušenie daňových licencií právnických osôb. Ustanovenia ZDP, ktoré ich výšku upravujú, sú v platnosti len do 31. 12. 2017. Čítať viac >>

Zmeny v mzdovej oblasti

Publikované: 23.01.2017
Zmeny v mzdovej oblasti   S novým rokom vstúpili do platnosti rozsiahle zmeny v mzdovej oblasti, ktoré sa dotknú nielen zamestnancov a ich príjmov a odvodov, ale aj zamestnávateľov, živnostníkov a SZČO. Čítať viac >>

Nový druh nedaňového výdavku

Publikované: 23.01.2017
Nový druh nedaňového výdavku   S účinnosťou od 1.1.2017 bol do Zákona o dani z príjmov zavedený nový druh nedaňového výdavku. Čítať viac >>

Nové minimálne odvody pre živnostníkov a SZČO

Publikované: 23.01.2017
Nové minimálne odvody pre živnostníkov a SZČO   So zvýšením minimálnej mzdy od januára 2017 dochádza aj k zvýšeniu minimálnych odvodov na zdravotné poistenie pre živnostníkov a SZČO. Čítať viac >>

Závislé osoby

Publikované: 26.01.2017
Závislé osoby   Novela Zákona o dani z príjmov s účinnosťou už od 01.01.2015 zaviedla povinnosť upraviť základ dane a viesť transferovú dokumentáciu o transakciách medzi závislými osobami, či už tuzemskými alebo zahraničnými. Čítať viac >>

Ročné zúčtovanie dane

Publikované: 13.02.2017
Ročné zúčtovanie dane   Zamestnanci, ktorí mali v roku 2016 príjmy iba zo závislej činnosti (zamestnania) môžu do 15. februára 2017 požiadať zamestnávateľa, u ktorého si uplatňovali nárok na nezdaniteľnú časť základu dane alebo daňový bonus na deti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2016. Čítať viac >>

Živnostníci a zníženie základu dane z príjmov

Publikované: 17.02.2017
Živnostníci a zníženie základu dane z príjmov   Živnostník má nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka, stanovenú Zákonom o dani z príjmov vo výške 3 803,33 EUR. Čítať viac >>

Elektronická registračná pokladnica

Publikované: 20.02.2017
Elektronická registračná pokladnica   Mať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP)? Potrebujem to vôbec? Čítať viac >>

Použitie podielu zaplatenej dane

Publikované: 24.02.2017
Použitie podielu zaplatenej dane   Fyzická aj právnická osoba môže darovať časť svojej štátu zaplatenej dane prijímateľovi, ktorý je uvedený v § 50 odsek 4 Zákona o dani z príjmov. Postup pri darovaní dane je nasledovný: Čítať viac >>
<< 1 2 3 4  >>