Elektronická registračná pokladnica

Účtovníctvo Mzdy Dane Audit
Aktuality   >   Elektronická registračná pokladnica

Elektronická registračná pokladnica

Mať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP)? Potrebujem to vôbec? Tieto otázky často trápia slovenských podnikateľov. Prinášame krátky prehľad, kedy má podnikateľ povinnosť evidovať tržby ERP alebo VRP.

Povinnosť evidovať tržby prostredníctvom ERP sa vzťahuje na všetkých podnikateľov, ktorí prijímajú tržby za tovar v hotovosti. Zákonná povinnosť evidovania tržieb v hotovosti je rozšírená aj na vybrané služby, uvedené v prílohe Zákona o ERP.

VRP je pritom plnohodnotnou náhradou ERP pre tých podnikateľov, ktorí za mesiac nezaregistrujú viac ako 1 000 pokladničných dokladov.

 

Prvá otázka, ktorú by si mal podnikateľ položiť pri rozhodovaní sa o ERP je teda, či prijíma tržby v hotovosti. Ak áno, potom musí rozlíšiť, či ide o tržby za tovar alebo služby. V prípade tovaru mu povinnosť vzniká, pri službách je potrebné preveriť, či sa nachádzajú v zozname služieb, pri ktorých je povinnosť evidovať tržby ERP.

 

Rozhodnutie medzi ERP alebo VRP je možné iba u podnikateľa, ktorý počas mesiaca má maximálne 1 000 pokladničných dokladov – nad túto hranicu musí mať ERP. Podnikateľom však odporúčame už pri hranici 800 pokladničných dokladov za mesiac zvážiť možnosť ERP namiesto VRP, vzhľadom k tomu, že obstaranie a sprevádzkovanie ERP na poslednú chvíľu môže byť komplikované.

 

Podnikatelia často zabúdajú na fakt, že ak už ERP alebo VRP na evidenciu tržieb v hotovosti používajú, musia v nej evidovať všetky tržby v hotovosti a to aj v prípade, ak Zákon o ERP evidenciu týchto tržieb v hotovosti neprikazuje.

Napr.:

Podnikateľ v obchode s kancelárskymi potrebami eviduje tržby za tovary v ERP. Okrem tovarov v predajni poskytuje aj kopírovacie služby. Na tržby v hotovosti z kopírovacích služieb sa nevzťahuje zákonná povinnosť evidencie tržieb v ERP. Podnikateľ však už ERP vlastní a používa, preto je povinný evidovať v ERP aj tržby v hotovosti za kopírovacie služby.