Nové minimálne odvody pre živnostníkov a SZČO

Účtovníctvo Mzdy Dane Audit
Aktuality   >   Nové minimálne odvody pre živnostníkov a SZČO

Nové minimálne odvody pre živnostníkov a SZČO

So zvýšením minimálnej mzdy od januára 2017 dochádza aj k zvýšeniu minimálnych odvodov na zdravotné poistenie pre živnostníkov a SZČO.

 

Nová výška minimálneho zdravotného odvodu pre rok 2017 je 61,81 EUR. Túto je povinný zaplatiť živnostník, SZČO prvý krát za obdobie január 2017 najneskôr do 08.02.2017.

 

V nadväznosti na zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet zdravotného poistenia je u tých živnostníkov a SZČO, ktorí doposiaľ platili odvody z takto určeného maximálneho vymeriavacieho základu potrebné očakávať zvýšenie odvodov do zdravotnej poisťovne.

 

Pre výpočet odvodov do sociálnej poisťovne je od 1.1.2017 v platnosti nový maximálny vymeriavací základ vo výške 6 181,00 EUR. Minimálna výška odvodov do sociálnej poisťovne sa pre SZČO zvyšuje zo sumy 142,20 EUR na sumu 146,35 EUR.

Vyššie odvody do sociálnej poisťovne sú za obdobie január 2017 splatné najneskôr do 08.02.2017.