Nový druh nedaňového výdavku

Účtovníctvo Mzdy Dane Audit
Aktuality   >   Nový druh nedaňového výdavku

Nový druh nedaňového výdavku

S účinnosťou od 1.1.2017 bol do Zákona o dani z príjmov zavedený nový druh nedaňového výdavku. Daňovník, ktorý využíva hnuteľnú vec alebo nehnuteľnosť na základe Zmluvy o výpožičke, si už nemôže zahrnúť do daňových výdavkov tie výdavky, ktoré súvisia s technickým zhodnotením, prevádzkovaním, opravou a udržiavaním hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti.  Jediný výdavok, ktorý si môže zahrnúť sú výdavky na energie vynaložené v súvislosti s využívaním takejto nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci. Znamená to, že ak vyššie uvedené výdavky budú zahrnuté v účtovníctve daňovníka, tak okrem výdavkov na energie budú zvyšovať základ dane.