Zmeny v mzdovej oblasti

Účtovníctvo Mzdy Dane Audit
Aktuality   >   Zmeny v mzdovej oblasti

Zmeny v mzdovej oblasti

S novým rokom vstúpili do platnosti rozsiahle zmeny v mzdovej oblasti, ktoré sa dotknú nielen zamestnancov a ich príjmov a odvodov, ale aj zamestnávateľov, živnostníkov a SZČO.

Prinášame prehľad najdôležitejších zmien, podrobnejšie informácie nájdete na našej stránke.

 

Minimálna mzda

Nariadením vlády  sa ustanovuje výška minimálnej mzdy od 1.1.2017 :

 

  • 435,00 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 2,500 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Z toho dôvodu, je k  1.1.2017 nutné skontrolovať, či všetci zamestnanci pracujúci na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach mimo pracovného pomeru  dosahujú zákonom stanovenú výšku minimálnej mzdy.

 

Minimálne mzdové nároky

Spolu s úpravou minimálnej mzdy sa zmenili aj sumy minimálnych mzdových nárokov platné taktiež od 1.1.2017, ktoré je potrebné aplikovať v mzdách.

Vyhodnotenie náročnosti práce je dôležité pre stanovenie správnej minimálnej mzdy a je kontrolované zo strany inšpektorátov práce.

 

 

Stupeň         Koeficient             Mesiac            40 hodín           38 ¾ hodín       37,5 hodín  

   1                      1,0                        435,00              2,5000                2,5806               2,6667

   2                      1,2                        522,00              3,0000               3,0968               3,2000

   3                      1,4                        609,00              3,5000               3,6129                3,7333

   4                      1,6                        696,00              4,0000              4,1290                4,2667

   5                      1,8                        783,00              4,5000               4,6452               4,8000

   6                      2,0                       870,00              5,0000               5,1613                  5,3333