Účtovníctvo

Účtovníctvo Mzdy Dane Audit
Služby   >   Účtovníctvo
Pre odber newslettra zadajte váš mail
Odoslať

Účtovníctvo

Klientom ponúkame služby vo forme optimalizovaných balíkov alebo formou individuálnej ponuky, ktorá zohľadňuje všetky špecifiká podnikania klienta.

 

  • vedenie účtovníctva pre právnické a fyzické osoby
  • spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania s prílohami  
  • evidencia DPH
  • refundácia DPH zo zahraničia
  • spracovanie štatistických výkazov
  • vyhotovenie cestovných príkazov vrátane dokumentácie
  • vypracovanie vnútropodnikovej smernice pre vedenie účtovníctva
  • rekonštrukcia účtovníctva
  • účtovné a ekonomické poradenstvo
  • finančná analýza