Práca na dohodu? Od júla najviac na rok

Účtovníctvo Mzdy Dane Audit
Aktuality   >   Práca na dohodu? Od júla najviac na rok

Práca na dohodu? Od júla najviac na rok

Prvým je fakt, že od 1.7.2014 bude možné uzatvoriť každú dohodu ( dohodu o brigádnickej práci študentov, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o vykonaní práce) výhradne na dobu určitú a to najdlhšie na 12 mesiacov. Doteraz bolo možné dohody uzatvárať aj na neurčitý čas.

 

V praxi to znamená, že nové dohody je potrebné uzatvoriť na určitú dobu, najviac na jeden rok. Konkrétne povedzme dohoda od 1.7.2014 môže byť do 30.6.2015. Zamestnávateľ môže následne od 1.7.2015 s tou istou osobou uzatvoriť na tú istú prácu novú dohodu. Táto bude opäť najdlhšie na dobu trvania 12 mesiacov.
 

Toto opatrenie bude mať predovšetkým administratívny dopad, pretože každá dohoda bude novým pracovno-  právnym vzťahom a bude potrebné vždy tú, ktorá končí odhlasovať v sociálnej a prípadne zdravotnej poisťovni a novú naopak bude potrebné prihlasovať.
 

Dohody, ktoré má zamestnávateľ aktuálne uzatvorené a je v nich dohodnuté, že by končili po 30.6.2015, alebo sú na neurčitý čas, musia zo zákona ( ak sa nedohodnete s dohodárom na skoršom ukončení) končiť najneskôr 30.06.2015.

Druhým dopadom je skutočnosť , že dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študenta bude z hľadiska vyplácania odmeny vždy pravidelná a bude musieť byť platená v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci kedy bola práca vykonaná. Nemôžeme sa s takýmto dohodárom dohodnúť, že by napríklad mal odmenu vyplácanú raz za štvrťroka.