Cenník

Účtovníctvo Mzdy Dane Audit
Cenník   >   Cenník

Cenník

Vedenie účtovníctva u nás: 

  Cena
Jednoduché účtovníctvo od 95 €
Podvojné účtovníctvo od 125 €
Cena za položku od 1,39 €
Vypracovanie daňového priznania a účtovníctva raz ročne   od 150 €

 

Spracovanie podvojného účtovníctva zahŕňa: Daňové poradenstvo zahŕňa:
  •  vedenie účtovných kníh: denník a hlavná kniha
  •  základné daňové poradenstvo
  •  evidencia knihy došlých a vyšlých faktúr
  • spracovanie daňového priznania
  •  evidencia bankových výpisov
  • účtovná závierka skontrolovaná daňovým poradcom
  •  vypracovanie saldokonta dodávateľova  odberateľov

 

  •  vedenie pokladničnej knihy

 

  •  vypracovanie daňového priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne)

 

  •  vypracovanie súhrnného výkazu
 

 

 

         cena za spracovanie mzdovej agendy za 1 zamestnanca

MZDY I (1-15 zamestnancov) 15,00
MZDY II (16-50 zamestnancov) 13,00
MZDY III (51 a viac zamestnancov) 11,00

 

Všetky ceny uvedené v cenníku sú bez DPH.

V cenách našich služieb nie sú zahrnuté administratívne poplatky a kolky.

 

Cenník na stiahnutie