Daňový TIP

Účtovníctvo Mzdy Dane Audit
Aktuality   >   Daňový TIP

Daňový TIP

Nezabudnite na zaplatenie záväzkov do konca roka.

 

Zákon o dani z príjmov stanovuje druhy služieb, ktoré sú daňovo uznateľným výdavkom až po ich zaplatení. Takýmito službami sú:

  • prenájom hnuteľných vecí a nehnuteľností;
  • právne služby;
  • poradenské, účtovné a daňové služby;
  • odplaty (provízie) za sprostredkovanie, tieto sú ako daňový výdavok zároveň limitované vo výške maximálne 20% z hodnoty sprostredkovaného obchodu.

 

S cieľom optimalizácie dane z príjmov za rok 2017 Vám odporúčame vykonať úhradu všetkých faktúr za tieto služby najneskôr do 31.12.2017, aby boli zahrnuté do daňových výdavkov za rok 2017 a znížili základ dane.

 

Rovnako je potrebné dbať aj na úhradu záväzkov, ktoré by k 31.12.2017 mohli byť po splatnosti viac ako 360 dní. Dôvodom je povinnosť zvýšiť základ dane o nezaplatenú časť týchto záväzkov vo výške najmenej 20 % z nezaplatenej časti záväzku.